Serneke utför dubbla entreprenader kring Östra sjukhuset

Report this content

Sernekes entreprenadverksamheter fortsätter samarbetet med Västfastigheter på Östra sjukhuset i Göteborg. Två kontrakt till ett sammanlagt värde av cirka 96 miljoner har tecknats med Västra Götalandsregionens fastighetsbolag.

Serneke Bygg ska utföra en nybyggnation av två godshissar som placeras i en ny utbyggnad på den befintliga Centralkliniken på Östra sjukhuset. Byggentreprenaden är värd cirka 45 miljoner kronor och inkluderas i orderingången för tredje kvartalet 2019.

– Vi är glada för att få fortsätta samarbetet med Västfastigheter som påbörjades tidigare i år i samband med ett projekt kring nya MR-kameror. Att arbeta med byggnation i ett sjukhusområde ställer särskilda krav, men vi har ett gott samarbete kring detta med beställaren, säger Bridgette Benjaminsson, arbetschef på Serneke Bygg.

Serneke Byggs projekt startar i augusti 2019 och planeras vara slutfört i fjärde kvartalet 2020.

Serneke Anläggning har kontrakterats av Västfastigheter för att bygga en ny kulvert vid Östra sjukhuset. Projektet startar i september och även det förväntas vara slutfört i fjärde kvartalet 2020.

Ordersumman för Anläggningsentreprenaden uppgår till cirka 51 miljoner kronor och inkluderas i orderingången för tredje kvartalet 2019.

– Det är ett spännande och tekniskt komplext projekt som kräver stort fokus och engagemang från våra medarbetare. Extra kul att kunna samlokalisera oss med Serneke Bygg och vi hoppas att våra parallella projekt kan ge oss synenergieffekter som gynnar både oss och beställaren, säger Johan Graffner, arbetschef på Serneke Anläggning.


För mer information, kontakta:

Bridgette Benjaminsson, arbetschef Serneke Bygg
Tel: +46 70 431 51 38
bridgette.benjaminsson@serneke.se  

Johan Graffner, arbetschef Serneke Anläggning
Tel: +4670 431 72 52
johan.graffner@serneke.se

Johan Live, pressansvarig Serneke Group AB
Tel: + 46 768 68 11 37
johan.live@serneke.se


Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter på omkring 6,5 miljarder kronor och cirka 1 200 anställda. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare och verksamheten är fokuserad kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm (Region Öst) och Malmö (Region Syd). Serneke har sitt huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Alingsås, Borås, Eskilstuna, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Skövde, Strömstad, Trollhättan, Uppsala, Varberg och Växjö. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.


Mer information om Serneke Group AB finns på
www.serneke.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar