Serneke utvecklar 145 bostadsrätter i Stockholm

Report this content

Serneke har fått en markanvisning avseende Östra Terrassen inom projekt Kolkajen i Norra Djurgårdsstaden. Här ska bolaget utveckla och bygga cirka 145 lägenheter och cirka 500 kvadratmeter lokaler.

– Vår ambition i regionen är att vara med och utveckla områden som har de allra bästa förutsättningarna att vara hållbara och nytänkande. Stockholm stads planer i projektområdet Kolkajen har absolut alla egenskaper för att åstadkomma detta och vi ser fram emot att utveckla detta tillsammans. Området väcker ett stort allmänt intresse direkt efter beslutet och det är redan många som hört av sig till oss och är nyfikna på vad vi ska bygga, säger Ola Serneke, VD Serneke Invest.

Tidigare har cirka 600 bostadsrätter, 330 hyresrätter och 40 studentlägenheter markanvisats i Kolkajen. Inom projektet planeras för totalt cirka 1 500 nya bostäder - varav 40 är flytande studentlägenheter - förskolor och cirka 11 000 kvadratmeter kommersiella ytor, samt parker, torg och kajer. I området planeras också för utomhusbad, båthamnar, parkområden, restauranger och kaféer.

Beslut om Sernekes markanvisning togs i Stockholms stads exploateringsnämnd den 29 april.

Enligt Stockholms stad kan en granskning av detaljplanen tidigast ske under andra kvartalet 2021 och ett antagande av planen väntas kunna ske tidigast under första kvartalet 2023. Beräknad byggstart för området är också under 2023.

 

För mer information, kontakta:

Ola Serneke, VD Serneke Invest AB
Tel: +46 31 712 97 00
ola.serneke@serneke.se    

Johan Live, kommunikationschef Serneke Group AB
Tel: + 46 768 68 11 37
johan.live@serneke.se  

 

Serneke är en växande koncern verksam inom entreprenad och projektutveckling. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter omkring 6,9 miljarder kronor och cirka 1 100 anställda organiserade i tre affärsområden: Serneke Sverige, Serneke Invest och Serneke International. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare. Bolagets svenska verksamhet är rikstäckande och organiserad i fem regioner, Syd, Väst, Öst, Mitt och Norr med huvudkontor i Göteborg. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.

Mer information om Serneke Group AB finns på www.serneke.se