Valberedningen i Serneke Group föreslår två nya ledamöter

Report this content

Valberedningen i Serneke Group AB (publ) har för avsikt att nominera Mariann Östansjö och Lars Kvarnsund som nya ledamöter inför årsstämman den 6 maj 2021.

Valberedningen i Serneke Group har för avsikt att nominera Mariann Östansjö, 65, som ny ledamot i styrelsen för Serneke Group AB. Mariann har drygt 30 års erfarenhet i olika roller inom controlling och som CFO i såväl privatägda bolag såsom Preem och Ragn-Sells, statliga bolag såsom Green Cargo och börsnoterade bolag som Skanska och Eltel. I uppdragen som CFO har Mariann även ingått i koncernledningen och i dotterbolagens styrelser. Mariann har en gedigen erfarenhet av den bransch som Serneke verkar inom från rollen som chefscontroller för Skanska-koncernen.

Vidare har valberedningen även för avsikt att nominera Lars Kvarnsund som ny ledamot av Serneke Groups styrelse. Lars är 53 år och idag verksam som VD/koncernchef i Gunnar Johansson Gruppen AB. Lars var fram till slutet av 2018 verksam som CFO i börsnoterade GARO AB (publ) där han även ingick i koncernledningen. Under sina år inom GARO har han även verkat som affärsområdeschef Sverige och VD i dotterbolag.

– Vi ser fram emot att kunna nominera Mariann och Lars till styrelsen i Serneke Group och är övertygade att de med sina olika erfarenheter kommer att tillföra viktig kompetens till bolagets styrelsearbete. Genom dessa nomineringar stärker vi styrelsens kapacitet, säger Carl Sandberg, valberedningens ordförande.

Valberedningen avser i övrigt att inför årsstämman nominera de tidigare ledamöterna Fredrik Alvarsson, Mari Broman, Ludwig Mattsson, Veronica Rörsgård och Per Åkerman samt föreslå omval av ordföranden Jan C Johansson. Nuvarande ledamoten Anna Belfrage har avböjt omval.

Nomineringen av ovan personer sker i tillbörlig ordning i och med kallelsen till stämman, där även övriga uppgifter från valberedningen presenteras.

 

För mer information, kontakta:

Anders Düring, CFO Serneke Group AB
Tel: +46 70 888 77 33
anders.during@serneke.se  

Johan Live, kommunikationschef Serneke Group AB
Tel: +46 76 868 11 37
johan.live@serneke.se

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 mars, 2021 kl. 07.30 CET.

Serneke är en växande koncern verksam inom entreprenad och projektutveckling. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter omkring 6,9 miljarder kronor och cirka 1 200 anställda organiserade i tre affärsområden: Serneke Sverige, Serneke Invest och Serneke International. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare. Bolagets svenska verksamhet är rikstäckande och organiserad i fem regioner, Syd, Väst, Öst, Mitt och Norr med huvudkontor i Göteborg. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.

Mer information om Serneke Group AB finns på www.serneke.se