Centrala MBL-förhandlingar om Seskarö sågverk avslutade

De centrala MBL-förhandlingarna om nedläggningen av Seskarö sågverk i Haparanda kommun har idag avslutats. Setra påbörjar nu verkställandet av beslutet och lokala förhandlingar kring avvecklingen inleds. Sågningen vid Seskarö sågverk kommer att upphöra till sommaren.

– En arbetsgivare har alltid ett stort ansvar vid strukturomställningar och det ansvaret kommer Setra att ta, säger Kent Torwald, vd och koncernchef i Setra.

– I det korta perspektivet handlar våra åtaganden om att hantera avvecklingsprocessen på ett så bra sätt som möjligt för dem som nu blir uppsagda. Bland annat kommer olika omställningsinsatser erbjudas som kan öka möjligheterna att få de jobb som finns i regionen. För äldre medarbetare kan det även bli aktuellt med pensionslösningar, säger Kent Torwald.

– Vi kommer också att tillsätta resurser för att i samverkan och dialog med berörda intressenter fortsätta arbetet med att hitta alternativa sysselsättningar på det befintliga industriområdet, säger Kent Torwald.

Prenumerera

Dokument & länkar