Positivt rörelseresultat för Setra

Setra redovisar för andra kvartalet 2012 ett rörelseresultat på 29 (40) Mkr. För första halvåret var rörelseresultatet 2 (-8) Mkr. Nettoomsättningen för perioden april-juni uppgick till 1 172 (1 324) Mkr och för perioden januari-juni till 2 237 (2 426) Mkr.

– Med de pressade marknadsvillkor som råder för svensk sågverksindustri är det mycket glädjande att kunna redovisa ett positivt rörelseresultat, säger Börje Bengtsson, vd och koncernchef i Setra. För andra kvartalet uppgår rörelseresultatet till 29 miljoner kronor.

– Det är framför allt våra marknader i Nordafrika och Mellanöstern som forsätter att utvecklas väl, säger Börje Bengtsson. Försäljningen på Europa är avvaktande med en fortsatt mycket svag byggmarknad. Försäljning på den svenska bygghandelsmarknaden har varit tillfredsställande trots en regnig och kall försommar.

– Även om marknadspriserna hittills varit försiktigt stigande ser vi inga tecken på en konjunkturvändning. Efterfrågan på byggmarknaderna fortsätter att vara svag och vi bedömer därför att det kommer bli en fortsatt tuff period för aktörerna på den internationella trävarumarknaden, säger Börje Bengtsson.

Nyckeltal, Mkr    april-juni    januari-juni
2012 2011 2012 2011
Nettoomsättning 1 172 1 324 2 237 2 426
Rörelseresultat 29 40 2 -8
Resultat efter skatt 13 21 -16 -22

NÅGRA VIKTIGA HÄNDELSER FÖRSTA HALVÅRET 2012:

-          Johan Padel, tidigare divisionschef i Moelven Timber, har utsetts till ny vd och koncernchef. Han tillträder den 1 augusti och efterträder då Börje Bengtsson som går i pension till hösten.

-          Beslut har tagits om att inleda MBL-förhandlingar avseende avveckling av Horndals sågverk i Avesta kommun. Svag resultatutveckling till följd av en vikande marknad för enhetens specialsortiment är bakgrund till beslutet.

-          För att anpassa produktionen till en vikande marknad för limträ i Europa kommer Långshyttans limträfabrik övergå från 3-skift till 2-skift från den 1 september.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Börje Bengtsson, vd och koncernchef, telefon 08-705 03 10, mobil 070-828 49 87

Stefan Lundin, CFO, telefon 08-705 03 01, mobil 070-222 65 07

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag och en ledande aktör i Europa. Vi erbjuder miljöcertifierade träprodukter för inredning och byggnation till kunder inom bygghandel och industri. Koncernen har ca 1 000 anställda och omsätter ungefär 4,5 miljarder kronor. Närmare 60 procent av omsättningen utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Japan.

Presskontakt: Lotta Löwhagen Lundberg, lotta.lowhagen.lundberg@setragroup.com, 070-654 13 44

Taggar:

Om oss

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. Vi förädlar råvara från ansvarsfullt brukade skogar och erbjuder klimatvänliga produkter och lösningar för byggande och boende på en global marknad. Koncernen har ca 850 anställda och omsätter ca 4 miljarder kronor. Omkring 65 procent av omsättningen utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Asien. Läs gärna mer på setragroup.com.