Sågspån blir till förnybar bioolja i Pyrocells banbrytande fabrik

Report this content

Tester för att tillverka förnybar bensin av bioolja från sågspån har genomförts på Preems raffinaderi i Lysekil. Nu ska nästa spännande steg påbörjas där 25 000 ton bioolja per år från Pyrocell ska processas till förnybar bensin på Preems anläggning. Pyrocells produktion baseras på sågspån från Setra Kastets sågverk i Gävle.
 

Efter tester på raffinaderiet påbörjas nu en längre provdrift där 25 000 ton pyrolysolja per år från Pyrocell ska göras till förnybar bensin. Råvaran kommer att levereras från Pyrocells nya anläggning vid Setra Kastets sågverk i Gävle och vidareförädlas på Preems raffinaderi i Lysekil. 

– Pyrocells spännande resa med att producera en helt ny produkt från stubben i skogen till tanken i bilen fortsätter. Det är oerhört inspirerande att vår satsning kan bidra till att uppfylla målet om fossilfria transporter i Sverige till 2030, säger Pontus Friberg, ordförande i Pyrocell.

Förnybar bensin med komponenter från skogen har inte kommit lika långt i utvecklingen som förnybar diesel på grund av den kemiska och tekniska komplexiteten i framställningen. Nu kan dock produktionen av förnybar bensin från sågspån påbörjas genom samprocessning med fossila råvaror i en av raffinaderiets största anläggningar, den katalytiska krackern.

Pyrocell ägs gemensamt av Setra och Preem där anläggningen är lokaliserad inne på Setra Kastets industriområde i Gävle. Det skapar en stark värdekedja för förnybara drivmedel från skog till tanken, där Setra har råvaran, sågspånet, medan Preem har raffinaderier och tankstationer.

Pyrocells anläggningen kommer producera runt 25 000 ton pyrolysolja per år, motsvarande 15 000 personbilars årliga bränsleförbrukning. Produktionen väntas vara igång under september-oktober 2021.

För mer information, kontakta:
Pontus Friberg, ordförande Pyrocell, pontus.friberg@pyrocell.se, 070-234 1894.

Lovisa Krebs, kommunikationschef Setra, lovisa.Krebs@setragroup.com, 0709-48 06 60 
Dani Backteg, presschef Preem dani.backteg@preem.se, 0760-17 25 95

Om Pyrolys
Pyrolys är en process där ett ämne snabbt hettas upp till en hög temperatur så att det fasta materialet förångas och kan kondenseras till en vätska. Genom pyrolys kan restprodukter från skogen så som grenar, rötter, toppar och sågspån omvandlas till en olja som sedan kan raffineras till förnybar bensin och diesel. 

Om Pyrocell
I augusti 2018 bildades bolaget Pyrocell som ägs gemensamt av Setra och Preem. Bolagets affärsidé är att producera bioolja från sågspån. Setra har råvaran, sågspånet, medan Preem har raffinaderier och tankstationer. Med pyrolysoljeanläggningen vid Setras sågverk i Kastet utanför Gävle skapas en ny stark värdekedja för förnybara drivmedel, från skogen till tanken. 

Läs mer på www.pyrocell.se

Prenumerera