Setra anställer KL-trä specialisten Anna-Lena Gull till nya fabriken i Långshyttan

Träindustriföretaget Setra har tidigare meddelat att man investerar i en ny fabrik för produktion av KL-trä i Långshyttan. Setra har rekryterat Anna-Lena Gull för att etablera verksamheten. Anna-Lena Gull har lång erfarenhet av att arbeta med KL-trä. Hon kommer närmast från en egen konsultverksamhet, Innordica AB, där hon bland annat jobbat som projektledare inom byggindustrin.
 

– Vi är mycket glada att vi lyckats knyta Anna-Lena Gull till Setra. Hon har jobbat länge inom byggbranschen och har den erfarenhet och kompetens som Setra efterfrågar och som vi kommer att ha stor nytta av i vår KL-verksamhet, säger Olle Berg marknadsdirektör, Setra Group.

KL-trä står för korslimmat trä. Det är massiva skivor av hyvlat virke som limmats ihop med vartannat skikt korslagt för ökad formstabilitet. Resultatet är ett byggelement som är både starkt och styvt i förhållande till sin låga vikt. Det kan användas för att bygga allt från industrifastigheter till bostäder.

– Efterfrågan på KL-trä har tagit fart ordentligt under de senaste åren och idag vill allt fler använda det både i flerbostadshus och industrifastigheter. Ett stort användningsområde är till exempel semioffentliga byggnader som skolor, förskolor och äldreboenden. Det ska bli väldigt spännande och kul att få vara med och bygga upp Setras verksamhet för KL-trä, säger Anna-Lena Gull.

Anna-Lena Gull ser många fördelar med KL-trä.
– Jag vill lyfta fram både hårda och mjuka värden. Först och främst är det enkelt och snabbt att bygga med KL-trä. Dessutom är det ett hållbart och klimatsmart material som även bidrar till en bra arbetsmiljö för byggarna.

Anna-Lena Gull började på Setra i maj och har sin arbetsplats i Långshyttan.

Setras KL-träfabrik i Långshyttan ska stå klar under första halvåret 2020. Utöver KL-trä fabriken bygger Setra även en komponentfabrik i Långshyttan. Produktionen av komponenter till dörrar och fönster kommer igång redan under hösten 2018. Satsningarna på tillverkning och försäljning av komponenter och KL-trä innebär att Långshyttan blir ett nytt träindustricenter inom Setra.

För mer information:
Hannele Arvonen, vd och koncernchef Setra Group, mobil: 070-618 19 17
Olle Berg, marknadsdirektör Setra Group, mobil: +46 70 531 43 45
 

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. Vi förädlar råvara från ansvarsfullt brukade skogar och erbjuder klimatvänliga produkter och lösningar för byggande och boende på en global marknad. Koncernen har ca 800 anställda och omsätter ca 4 miljarder kronor. Omkring 60 procent av omsättningen utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Asien. Läs gärna mer på www.setragroup.com.

Om oss

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. Vi förädlar råvara från ansvarsfullt brukade skogar och erbjuder klimatvänliga produkter och lösningar för byggande och boende på en global marknad. Vår kärnaffär är produktion och försäljning av egenproducerade trävaror. Sågade och hyvlade träprodukter i furu och gran står för huvuddelen av omsättningen. Vi omsätter 4,2 miljarder kronor, varav omkring 60 procent utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Asien. I Setrakoncernen ingår nio sågverk och två förädlingsenheter. Produktionsenheterna är spridda över Sverige, men har en geografisk koncentration till mellersta Sverige. Råvaran hämtas lokalt runt sågverken och utgörs av högvalitativ svensk furu och gran. Setra har cirka 800 anställda, varav de flesta arbetar inom produktionen. Våra huvudägare är Sveaskog (50 procent) och Mellanskog (49,5 procent). Övriga 0,5 procent ägs av drygt 1500 mindre aktieägare.

Prenumerera

Media

Media