Setra effektiviserar och vidareutvecklar förädlingsaffären

Träindustriföretaget Setra effektiviserar och vidareutvecklar förädlingsaffären för att stärka den långsiktiga konkurrenskraften. På förädlingsenheten i Skutskär investerar Setra för att möta nya kundkrav. MBL-förhandlingar om att avveckla hyvleriet i Valbo kommer att inledas. 

– För att optimera flödena i varje affär – från råvara till kund – kommer vi att producera effektivare på färre anläggningar och öka vårt totala kapacitetsutnyttjande, säger Hannele Arvonen, vd och koncernchef i Setra.

– En ny organisation, där vi tänker ”Ett Setra” och samlar kompentensen inom marknad i en organisation och kompetensen inom produktion i en organisation, ger förutsättningar för ökad effektivitet, stärkt konkurrenskraft och tydligare kundfokus i hela värdekedjan, säger Hannele Arvonen.

I syfte att optimera kapacitetsutnyttjandet på befintliga anläggningar har Setra beslutat inleda MBL-förhandlingar om att avveckla hyvleriet i Valbo under 2016 och flytta verksamheten till koncernens övriga enheter. Setra Valbo ligger i Gävle kommun och har ca 25 medarbetare som berörs.

För att utveckla förädlingsaffären påbörjar Setra samtidigt under hösten en investering i hållfasthetssortering och exaktkap på förädlingsenheten i Skutskär.

– Investeringen i hållfasthetssortering och exaktkap ökar vår konkurrenskraft och stärker vårt totalerbjudande mot såväl bygghandel som industri. Vi stärker dessutom våra positioner på valda exportmarknader, säger Olle Berg, marknadsdirektör på Setra.

I Setrakoncernen ingår totalt nio sågverk (varav två med integrerad vidareförädling), tre specialiserade förädlingsenheter och två husfabriker.

För ytterligare information kontakta gärna:

Hannele Arvonen, vd och koncernchef, telefon 08-705 03 10, mobil 070-618 19 17

Olle Berg, marknadsdirektör, telefon 08-705 03 11, mobil 070-531 43 45

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. Vi förädlar råvara från ansvarsfullt brukade skogar och erbjuder klimatvänliga produkter och lösningar för byggande och boende på en global marknad. Koncernen har ca 900 anställda och omsätter 4,2 miljarder kronor. Omkring 60 procent av omsättningen utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Asien. Läs gärna mer på www.setragroup.com.

Presskontakt: Lotta Löwhagen Lundberg, lotta.lowhagen.lundberg@setragroup.com, 070-654 13 44

Taggar: