Setra Group investerar stort i Heby Sågverk

Setra Group investerar stort i Heby Sågverk Styrelsen för Setra Group AB har beslutat att investera 72 miljoner kronor i Heby Sågverk. Investeringen kommer att kraftfullt öka produktiviteten samtidigt som kvaliteten ytterligare höjs. - Heby sågverk är en modern anläggning som ligger i sågverksbranschens framkant, säger Setra Groups koncernchef Anders Nilsson. Nu satsar vi ännu mer för att säkra anläggningens position som ett av landets ledande gransågverk. Styrelsebeslutet om investeringen är ett viktigt steg i omstruktureringen av Setra Groups sågverksrörelse. Investeringen stärker ytterligare Setra Groups position som den ledande aktören inom svensk träindustri. Heby sågverk ingår i Setra Groups produktionsområde Bergslagen Gran tillsammans med Hasselfors sågverk. Satsningen innebär en långsiktig förstärkning av granförädlingen i Mellansverige och kommer att öka Heby sågverks positiva betydelse för skogsbruket i regionen. Investeringen omfattar: - Utbyggd råsortering - Ökad torkkapacitet - Ny automatsortering i justerverk - Ny paketeringslinje För närvarande sker en del av Hebys torkning och justering vid Setras anläggning i Långshyttan. Genom investeringen koncentreras produktionen till Heby Sågverk. Investeringen beräknas minska personalbehovet i Heby och Långshyttan med cirka 15 tjänster. Arbetet påbörjas snarast och beräknas vara klart hösten 2005. För ytterligare information kontakta gärna VD Anders Nilsson, 070-574 19 17. _______________________________________________________________ Setra Group AB (publ) är Sveriges största träindustriföretag med en årlig omsättning på totalt ca 5 500 Mkr och med ca 1 450 anställda. Koncernen är indelad i två affärsområden: Setra Sågade Trävaror och Setra Byggprodukter. Affärsområdet Setra Sågade Trävaror består av 12 sågverk som producerar ca 2,3 miljoner kubikmeter sågade trävaror per år. Extern försäljning uppgår till ca 4 100 Mkr. Omkring 35 procent av årsvolymen säljs på den svenska marknaden. Export sker främst till Storbritannien, Danmark, Tyskland, Spanien, Frankrike, Norge, Italien och Japan. Affärsområdet Setra Byggprodukter innefattar fem producerande enheter samt åtta distributionsenheter. Försäljningen uppgår till ca 1 400 Mkr per år. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/25/20040825BIT20160/wkr0001.pdf

Om oss

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. Vi förädlar råvara från ansvarsfullt brukade skogar och erbjuder klimatvänliga produkter och lösningar för byggande och boende på en global marknad. Koncernen har ca 850 anställda och omsätter ca 4 miljarder kronor. Omkring 65 procent av omsättningen utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Asien. Läs gärna mer på setragroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar