Setra investerar i nytt justerverkshyvleri i Hasselfors

Träindustriföretaget Setra investerar i ett nytt justerverk med integrerad hyvel vid företagets anläggning i Hasselfors. Investeringen förväntas ge stora effektivitetsförbättringar och bidrar till att stärka Setras position på den globala konstruktionsmarknaden.

Setras styrelse har beslutat om en investering i ett nytt justerverk med integrerad hyvel i Hasselfors sågverk. Den nya investeringen, som uppgår till drygt 300 Mkr, förväntas ge stora effektivitetsförbättringar och ligger helt i linje med Setras strategi att öka andelen förädlade produkter för en växande efterfrågan på den globala konstruktionsmarknaden.

– Investeringen gör det möjligt för oss att öka vår konkurrenskraft och vässa vårt erbjudande till kunder både i Sverige, Europa och inte minst på marknader utanför Europa. Investeringen innebär också en större flexibilitet och service till såväl befintliga som nya kunder, säger Olle Berg, Marknadsdirektör på Setra.

Med den nya anläggningen på plats beräknas enheten i Hasselfors producera 320 000 m3 trävaror. Hyvlade produkter kommer utgöra cirka två tredjedelar av den totala produktionen.

– Det här är ett stort steg för vår enhet i Hasselfors fortsatta utveckling. Det nya justerverkshyvleriet betyder att vi kan effektivisera vår nuvarande verksamhet betydligt. Vi kommer kunna utöka och förbättra vår produktportfölj och tillgodose våra kunders önskemål i än högre grad, vilket vi verkligen ser fram emot, säger Jonas Fintling, platschef vid Setra Hasselfors.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Olle Berg, Marknadsdirektör på Setra, telefon 08-705 03 11, mobil: +46 70-531 43 45

Jonas Fintling, platschef vid Setra Hasselfors, telefon 0585-486 01, mobil +46 70-664 68 01
 

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. Vi förädlar råvara från ansvarsfullt brukade skogar och erbjuder klimatvänliga produkter och lösningar för byggande och boende på en global marknad. Koncernen har ca 800 anställda och omsätter ca 4 miljarder kronor. Omkring 60 procent av omsättningen utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Asien. Läs gärna mer på www.setragroup.com.

Om oss

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. Vi förädlar råvara från ansvarsfullt brukade skogar och erbjuder klimatvänliga produkter och lösningar för byggande och boende på en global marknad. Koncernen har ca 850 anställda och omsätter ca 4 miljarder kronor. Omkring 65 procent av omsättningen utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Asien. Läs gärna mer på setragroup.com.

Prenumerera