Setra köper industrifastighet i Malå

Setra förvärvar fastigheten Rubanken 2 av IKEA Industry Malå AB. Anläggningen är anpassad för träförädling och ligger i anslutning till Setras sågverk i Malå.

Det geografiska läget och fastighetens möjligheter inom träförädling gör att den passar väl in i Setras långsiktiga planer på orten.

– Förvärvet gör det möjligt för Setra att utöka och utveckla vår vidareförädling på sikt. Det är väldigt lämpliga lokaler för vår verksamhet och de ligger mycket strategiskt till, säger Hannele Arvonen, vd och koncernchef i Setra.

Produktionsanläggningen är belägen på Fabriksgatan 3 och Storgatan 2 i Malå, och byggdes ursprungligen som en del av sågverket. På senare år har anläggningen byggts ut av IKEA Industry. Byggytan är sammanlagt 5 500 kvadratmeter, varav 4 600 utgör produktionshall. Fastigheten har använts för tillverkning av limfog innan IKEA avvecklade verksamheten under hösten 2016.

– Vårt mål har varit att hitta en köpare med långsiktiga ambitioner och en hållbar affär. Vi tror att förvärvet av fabriksfastigheten kan bidra till att ytterligare stärka Setra och därmed främja deras möjligheter att bidra till utvecklingen av Malå kommun och regionen, säger Henrik Andersson, divisionschef på IKEA Industry.

För Setra har lokalerna stor potential inom vidareförädling av interiöra produkter, som golv och paneler. Malå har dessutom ett särskilt gynnsamt läge, med god tillgång till högkvalitativ träråvara från Västerbottens inland. Tillträde kommer att ske 1 juni 2017.

Setra Malå, som är ett furusågverk med integrerad förädling, har 80 anställda och en årsproduktion på cirka 170 000 kubikmeter. I Setra‐koncernen ingår åtta sågverk och tre förädlingsenheter.

Hans Liljeström, platschef Setra Malå, telefon 026‐14 78 74, mobil 070‐200 05 07

Hannele Arvonen, vd och koncernchef, telefon 08‐705 03 10, mobil 070‐618 19 17

För frågor rörande IKEA Industry, kontakta Malin Berg Skärbäck, kommunikatör IKEA Industry, mobil 070‐864 65 84

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. Vi förädlar råvara från ansvarsfullt brukade skogar och erbjuder klimatvänliga produkter och lösningar för byggande och boende på en global marknad. Koncernen har ca 850 anställda och omsätter ca 4 miljarder kronor. Omkring 60 procent av omsättningen utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Asien. Läs gärna mer på www.setragroup.com.

Om oss

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. Vi förädlar råvara från ansvarsfullt brukade skogar och erbjuder klimatvänliga produkter och lösningar för byggande och boende på en global marknad. Koncernen har ca 850 anställda och omsätter ca 4 miljarder kronor. Omkring 65 procent av omsättningen utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Asien. Läs gärna mer på setragroup.com.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar