Setra minskar sin produktion i Skinnskatteberg

Setra har för avsikt att göra produktionsneddragningar vid anläggningen i Skinnskatteberg under 2020. Neddragningen är en konjunkturanpassning till rådande marknadsläge.

Företaget avser att gå från 3-skift till 2-skift från den 1 mars 2020 vid anläggningen i Skinnskatteberg. Neddragningen innebär att ett varsel läggs som omfattar 17 tjänster från den 1 mars 2020.

– Det är tråkigt att behöva komma med ett sådant här besked till våra medarbetare. Tyvärr är marknadsläget så att vi behöver göra anpassningar i vår produktion, säger Jan-Erik Johansson-Vik, platschef Setra Skinnskatteberg.

Sågbranschen och trävaruindustrin upplever en vikande marknad sedan cirka ett år tillbaka. Ansatsen att minska produktionen i Skinnskatteberg är ett resultat av vikande efterfrågan från kunderna samt sjunkande priser. Nedgången märks på alla Setras marknader för sågade trävaror.

­– När marknaden viker så behöver vi anpassa produktionen i enlighet med våra kunders behov och minska produktionen för att behålla vår lönsamhet och långsiktiga konkurrenskraft, säger Anna Rasmuson, produktionsdirektör Setra.

 

 

För ytterligare information, kontakta:

Anna Rasmuson, produktionsdirektör Setra, telefon: 08-705 03 05, mobil: 070-534 33 06 eller
Jan-Erik Johansson-Vik, platschef Setra Skinnskatteberg, telefon: 0224-368 01, mobil: 070-207 00 39

 

 

Vi på Setra vill göra affärer som fler än vi tjänar på – våra kunder, samhället och naturen. När en verksamhet är lönsam för alla, kallar vi det för Grönsamhet. Vi vill vara grönsamma.
   Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. I våra anläggningar förädlar vi skogsråvara till klimatvänliga, högförädlade produkter såsom limträ, hyvlat, komponenter och KL-trä för byggande och boende på en global marknad. Vårt timmer har sitt ursprung i ansvarsfullt brukade skogar i några av världens bästa råvaruområden för barrträ. Vi säljer även bioprodukter såsom bark, flis och spån till kunder inom pappers- och massaindustrin samt till energiframställning. Vi är ca 800 anställda och omsätter ca 4 miljarder kronor. Omkring 65 procent av omsättningen utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Asien. Läs gärna mer på setragroup.com

Prenumerera