Setra minskar sin produktion i Skinnskatteberg

Setra har för avsikt att göra produktionsneddragningar vid anläggningen i Skinnskatteberg under 2020. Neddragningen är en konjunkturanpassning till rådande marknadsläge.

Företaget avser att gå från 3-skift till 2-skift från den 1 mars 2020 vid anläggningen i Skinnskatteberg. Neddragningen innebär att ett varsel läggs som omfattar 17 tjänster från den 1 mars 2020.

– Det är tråkigt att behöva komma med ett sådant här besked till våra medarbetare. Tyvärr är marknadsläget så att vi behöver göra anpassningar i vår produktion, säger Jan-Erik Johansson-Vik, platschef Setra Skinnskatteberg.

Sågbranschen och trävaruindustrin upplever en vikande marknad sedan cirka ett år tillbaka. Ansatsen att minska produktionen i Skinnskatteberg är ett resultat av vikande efterfrågan från kunderna samt sjunkande priser. Nedgången märks på alla Setras marknader för sågade trävaror.

­– När marknaden viker så behöver vi anpassa produktionen i enlighet med våra kunders behov och minska produktionen för att behålla vår lönsamhet och långsiktiga konkurrenskraft, säger Anna Rasmuson, produktionsdirektör Setra.

 

 

För ytterligare information, kontakta:

Anna Rasmuson, produktionsdirektör Setra, telefon: 08-705 03 05, mobil: 070-534 33 06 eller
Jan-Erik Johansson-Vik, platschef Setra Skinnskatteberg, telefon: 0224-368 01, mobil: 070-207 00 39

 

 

Vi på Setra vill göra affärer som fler än vi tjänar på – våra kunder, samhället och naturen. När en verksamhet är lönsam för alla, kallar vi det för Grönsamhet. Vi vill vara grönsamma.
   Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. I våra anläggningar förädlar vi skogsråvara till klimatvänliga, högförädlade produkter såsom limträ, hyvlat, komponenter och KL-trä för byggande och boende på en global marknad. Vårt timmer har sitt ursprung i ansvarsfullt brukade skogar i några av världens bästa råvaruområden för barrträ. Vi säljer även bioprodukter såsom bark, flis och spån till kunder inom pappers- och massaindustrin samt till energiframställning. Vi är ca 800 anställda och omsätter ca 4 miljarder kronor. Omkring 65 procent av omsättningen utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Asien. Läs gärna mer på setragroup.com

Om oss

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. Vi förädlar råvara från ansvarsfullt brukade skogar och erbjuder klimatvänliga produkter och lösningar för byggande och boende på en global marknad. Koncernen har ca 850 anställda och omsätter ca 4 miljarder kronor. Omkring 65 procent av omsättningen utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Asien. Läs gärna mer på setragroup.com.

Prenumerera