Setra och Arvet skänker samlingslokal till FN:s bosättning i Kenya

Report this content

En välbehövlig samlingslokal, byggd i KL-trä som skänkts av Setra och Arvet, invigdes idag
i FN:s bosättning i Kalobeyei i Kenya. Projektet har drivits av Arvet, ett företag som verkar för träbyggande och som i detta fall samarbetat med UN-HABITAT.

I Afrika byggs annars det mesta i betong, så den cirka 50 kvadratmeter stora träpaviljongen, som har ritats av Petra Gipp Studio, kommer att bryta mönstret.

   – FN har insett att de redan från början måste fundera kring hållbar stadsutveckling och mer permanenta lösningar i sina bosättningar. Då gäller det att hitta hållbara och effektiva lösningar och trä, som är ett förnybart byggmaterial, blir väldigt intressant, säger Sandra Frank, marknadschef och medgrundare av bostadsutvecklingsföretaget Arvet som är initiativtagare till projektet.

Den träpaviljong som nu står på plats i Kalobeyei i norra Kenya kommer att användas som en samlingslokal. Eftersom trä är ett förnybart byggmaterial och med betydligt lägre klimatpåverkan än stål och betong, ser UN-HABITAT att det här projekt är symboliskt viktigt.

­­   – Vi är väldigt glada att få inviga den nya samlingslokalen idag. Den kommer fylla ett stort behov på plats genom att erbjuda en trygg plats för de boende i det lokala samhället. Paviljongen, med sin moderna och funktionella arkitektur är redan ett lokalt landmärke tack vare både sin höjd och form och blir symboliskt viktig för andra byggprojekt framöver. Hela bygget är smart konstruerat med prefabricerade byggmoduler i KL-trä och ett elsystem som laddas via solpaneler på taket, säger Eric Muchunku, från UN-HABITAT.

Kontakterna mellan Setra och Arvet har pågått i flera år och tog fart under arkitekturbiennalen i Venedig 2018. Efter biennalen har det svenska budskapet om träbyggandets alla fördelar väckt intresse bland annat hos FN:s boende- och bosättningsorgan UN-HABITAT, som har sitt huvudkontor i Kenyas huvudstad Nairobi. Det är UN-HABITAT som tillsammans med FN:s flyktingorgan UNHCR planerar de läger som byggs för människor på flykt.


Setra är projektets största sponsor.

– Vi är glada och stolta över att ha kunnat bidra till det här viktiga ändamålet med en lokal som fyller ett behov för framförallt kvinnor och barn i bosättningen i Kalobeyei. Byggnaden är konstruerad i KL-trä som är ett förnybart byggmaterial och som ger lägre klimatpåverkan och mer grönsamma samhällen, säger Setras vd Katarina Levin.

 

För mer information, kontakta gärna:
Katarina Levin, VD Setra, katarina.levin@setragroup.com, 070 594 92 54
Lovisa Krebs, Kommunikationschef Setra,
lovisa.krebs@setragroup.com, 070 948 06 60

På Setra vill vi vara grönsamma. När en verksamhet är lönsam för alla, kallar vi det för Grönsamhet. Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. Vi förädlar råvara från ansvarsfullt brukade skogar till klimatvänliga produkter såsom limträ, hyvlat, komponenter, KL-trä och sågade trävaror. Vi säljer även bioprodukter som bark, flis och spån till kunder inom pappers- och massaindustrin samt till energiframställning. Våra kunder finns globalt. Läs gärna mer på setragroup.com

Prenumerera

Media

Media