Setra parerar för osäkert marknadsläge

Träindustriföretaget Setra gör under fjärde kvartalet produktionsneddragningar vid tre furusågverk för att parera den osäkra marknadsutvecklingen i Nordafrika. 

– I det nuvarande mer turbulenta marknadsläget, framförallt på de nordafrikanska marknaderna, gör vi bedömningen att en marknadsanpassning av produktionsnivån är nödvändig, säger marknadsdirektör Olle Berg.

– Det största bekymret är den rådande bristen på utländsk valuta i Egypten och i dagsläget ser vi inte någon omedelbar lösning på de problem som det ger upphov till. Detta drabbar i huvudsak vår furuproduktion och de sågverk som är mest exponerade mot de nordafrikanska marknaderna. Vi tror det är bättre för Setra att agera utifrån den förändrade marknadssituationen och på så sätt behålla god kontroll över våra lager, både vad gäller balans och nivåer, säger Olle Berg.

För att parera det osäkra marknadsläget har Setra beslutat att under fjärde kvartalet dra ner produktionen med cirka 20 procent vid de tre furusågverken i Vimmerby, Skinnskatteberg och Malå. Produktionen vid dessa sågverk är främst inriktad mot en försäljning på marknaderna i Nordafrika och Mellanöstern. Enheterna kommer att genomföra underhåll och investeringar under borttagen produktionstid.

Marknaderna i Nordafrika och Mellanöstern svarar för drygt 20 procent av Setras totala omsättning. Försäljningen utgörs huvudsakligen av sågade furuprodukter och Egypten är tillsammans med Algeriet de enskilt största marknaderna inom regionen.

I Setrakoncernen ingår totalt nio sågverk, tre specialiserade förädlingsenheter och två husfabriker.

För ytterligare information kontakta gärna:

Olle Berg, marknadsdirektör, telefon 08-705 03 11, mobil 070-531 43 45
Jonas Björnståhl, produktionsdirektör, telefon 026-14 78 76, mobil 076-138 58 43

Presskontakt: Lotta Löwhagen Lundberg, lotta.lowhagen.lundberg@setragroup.com, 070-654 13 44

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. Vi förädlar råvara från ansvarsfullt brukade skogar och erbjuder klimatvänliga produkter och lösningar för byggande och boende på en global marknad. Koncernen har ca 900 anställda och omsätter 4,2 miljarder kronor. Omkring 60 procent av omsättningen utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Asien. Läs gärna mer på www.setragroup.com.

Taggar:

Om oss

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. Vi förädlar råvara från ansvarsfullt brukade skogar och erbjuder klimatvänliga produkter och lösningar för byggande och boende på en global marknad. Vår kärnaffär är produktion och försäljning av egenproducerade trävaror. Sågade och hyvlade träprodukter i furu och gran står för huvuddelen av omsättningen. Vi omsätter 4,2 miljarder kronor, varav omkring 60 procent utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Asien. I Setrakoncernen ingår nio sågverk och två förädlingsenheter. Produktionsenheterna är spridda över Sverige, men har en geografisk koncentration till mellersta Sverige. Råvaran hämtas lokalt runt sågverken och utgörs av högvalitativ svensk furu och gran. Setra har cirka 800 anställda, varav de flesta arbetar inom produktionen. Våra huvudägare är Sveaskog (50 procent) och Mellanskog (49,5 procent). Övriga 0,5 procent ägs av drygt 1500 mindre aktieägare.

Prenumerera

Dokument & länkar