Setra satsar i Malå – fördubblar sin produktion

Report this content

Träindustriföretaget Setra fördubblar sin produktion vid enheten i Malå, Västerbotten. Det beslutade bolagets styrelse vid sitt senaste möte.
    – Investeringen innebär ett lyft för Malå och regionen och gör Setra mer konkurrenskraftigt som helhet, säger Katarina Levin, VD på Setra.

Setras styrelse har beslutat att investera cirka 390 miljoner kronor i anläggningen i Malå. Det innebär att produktionen kommer öka från dagens 160 000 m3 per år till, i ett första skede, 350 000 m3 per år.

– Det är otroligt positivt att styrelsen säger ja till att modernisera anläggningen som gör att vi skärper vår konkurrenskraft och ökar förädlingsvärdet. Investeringen gör att vi kan producera högkvalitativa produkter med mycket stor noggrannhet vad gäller mått och precision. Hela produktionslinjen blir toppmodern vilket också gör att volymen nästan fördubblas, säger Katarina Levin.

Enheten i Malå kommer få ett nytt timmerintag, en ny såglinje, ett uppdaterat justerverk och en ny torkanläggning. Den nya anläggningen kommer att ge högre kvalitet på produkterna, en effektivare produktion och ett lägre klimatavtryck genom smartare processer jämfört med nuvarande.

– Vi är väldigt glada att styrelsen har sagt ja till vår investeringsplan. Det här kommer betyda jättemycket inte bara för Setra utan även för Malå och Västerbottens inland, säger Marlene Bergström, platschef Setra Malå.Bildtext: Marlene Bergström är platschef för Setra i Malå.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Katarina Levin, VD Setra, katarina.levin@setragroup.com, +46 70 594 92 54

Anders Nordmark, Direktör Teknik, anders.nordmark@setragroup.com, +46 70 545 48 03      
Marlene Bergström, platschef Setra Malå, marlene.bergstrom@setragroup.com, +46 72 211 14 23

På Setra vill vi vara grönsamma. När en verksamhet är lönsam för alla, kallar vi det för Grönsamhet. Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. Vi förädlar råvara från ansvarsfullt brukade skogar till klimatvänliga produkter såsom limträ, hyvlat, komponenter, KL-trä och sågade trävaror. Vi säljer även bioprodukter som bark, flis och spån till kunder inom pappers- och massaindustrin samt till energiframställning. Våra kunder finns globalt. Läs gärna mer på setragroup.com

Prenumerera

Media

Media