17 % av personer med psykisk ohälsa har även diabetes - så kan vården förbättras för att behandla ur ett helhetsperspektiv

Det finns en samsjuklighet mellan psykisk ohälsa och diabetes där vården i dag saknar en helhetssyn. Statistik från EU visar att 17 % av personer med psykisk ohälsa även har diabetes, främst diabetes typ 2.

-Psykiatrin och diabetesvården behöver samverka bättre. Diabetesteamen skulle behöva förstärkas med ett psykologstöd, och psykiatrin med en livsstilscoach. Det är viktigt att ta hand om dessa patienter så att de får levnadsråd och kan undvika att insjukna i metabola sjukdomar vid psykisk ohälsa. Vissa mediciner vid psykisk sjukdom kan leda till diabetes eller andra metabola problem som fetma och högt blodtryck, säger Mona Landin Olsson, professor vid Lund universitet och diabetesläkare vid Skånes universitetssjukhus.

Mötet ”Somatisk sjukdom och psykisk ohälsa - helhetssyn för god och jämlik vård” genomförs i samarbete mellan läkarföreningarna Svensk Förening för Diabetologi och Svenska Psykiatriska Föreningen. Dagarna inleds av Mona Landin Olsson och Jenny Sjöö, med egen erfarenhet av psykisk ohälsa vid somatisk sjukdom (start kl. 10.40, torsdag 12 oktober) och ytterligare representanter från professionen inom diabetes och psykiatrin.

Media hälsas välkomna till mötet 12–13 oktober, Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Eller att intervjua någon av de medverkande inför eller under mötet.

Program: https://www.jamlikvard.org/Prelimin%C3%A4rt-program.php

Temadagarna avslutas på fredagen den 13 oktober med en debatt under ledning av SVT-profilen Anne Lundberg kl. 11.25.

Frågor:
Mona Landin Olsson, Svensk Förening för Diabetologi, 070-719 52 64
Lise-Lotte Risö Bergerlind, Svenska psykiatriska föreningen, 0708-54 02 95
Presskontakt: Lena Bergling, lena.bergling@rmpmedia.se 070-2345 158 eller Annika Eliasson, annika.eliasson@rmpmedia.se 0702-35 43 35

Taggar:

Dokument & länkar