NYA SFF EMITTERAR SÄKERSTÄLLDA GRÖNA OBLIGATIONER

Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (Nya SFF), har för tredje gången emitterat säkerställda Gröna obligationer. Bolaget har utökat obligationslån 107 med 420 Mkr. Obligationerna kommer att noteras på Nasdaq Stockholm. Lånets återbetalningsdag är 2017-11-20, och har kupong om 3 månader Stibor +0,75 %. SEB och Swedbank var förmedlande banker i denna emission.

Nya SFF ägs av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB.

Hansan AB är bolagets service agent, och mer information om Nya SFF och det Gröna ramverket finns på www.hansan.se.

- Att erbjuda Gröna obligationer, säkerställda i fastigheter, är ett led i ägarnas mål att finansiera klimatsmarta och ekologiskt hållbara fastigheter. Efterfrågan har vuxit kraftigt och det är en tydlig positiv trend att investerare väljer att finansiera Grönt och hållbart, kommenterar Claes Helgstrand.

Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)
     

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Helgstrand, VD, tel 08-508 906 14
Peter Andersson, Ordförande, tel 042-449 22 44
     
    
Informationen är sådan som Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

    

Nya Svensk FastighetsFinansiering AB är ett finansbolag, som emitterar obligationer på den svenska kapitalmarknaden via MTN program om 8 000 Mkr. Obligationerna är säkerställda med pantbrev i fastigheter, och noteras på NASDAQ Stockholm.

Nya SFF ägs till lika delar av noterade fastighetsbolagen: Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB. Genom Nya SFF får investerare på obligationsmarknaden säkerheter i en diversifierad, högkvalitativ fastighetsportfölj.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar