SFF EMITTERAR GRÖNA 5-ÅRIGA OBLIGATIONER

Svensk FastighetsFinansiering AB, har emitterat Gröna obligationer om 274 Mkr, säkerställda med fastighetspant. Bolaget har öppnat ett nytt FRN lån, nr 116 som löper med 3 månaders Stibor +115 bps och förfaller 2022-10-31. Obligationerna kommer att noteras på Nasdaq Stockholms Sustainable Bonds List. Danske Bank och Nordea har agerat emissionsinstitut i denna transaktion.

Mer information om SFF finns på bolagets webbplats, www.svenskfastighetsfinansiering.se

SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB. Hansan AB är bolagets service agent.

- Gröna obligationer fortsätter att vara eftertraktade på kapitalmarknaden, kommenterar Claes Helgstrand, VD för SFF.


Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)                 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Claes Helgstrand, VD, tel 08-508 906 14               
Peter Andersson, Ordförande, tel 042-449 22 44       

 
Denna information är sådan information som Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

 
Svensk FastighetsFinansiering AB är ett finansbolag, som emitterar obligationer på den svenska kapitalmarknaden via säkerställt MTN-program om 12 000 Mkr. Obligationerna är säkerställda med pantbrev i fastigheter, och noteras på Nasdaq Stockholm. SFF ägs till lika delar av noterade fastighetsbolagen: Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB. Genom SFF får investerare på obligationsmarknaden, säkerheter i en diversifierad, högkvalitativ fastighetsportfölj.

Om oss

Svensk FastighetsFinansiering AB är ett finansbolag, som emitterar obligationer på den svenska kapitalmarknaden via MTN program om 12 000 Mkr. Obligationerna är säkerställda med pantbrev i fastigheter, och noteras på NASDAQ Stockholm. SFF ägs till lika delar av noterade fastighetsbolagen: Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB. Genom Nya SFF får investerare på obligationsmarknaden säkerheter i en diversifierad, högkvalitativ fastighetsportfölj. SFF emitterar även Gröna obligationer som noteras på Nasdaq Sustainable Bonds List.

Prenumerera

Dokument & länkar