SFF EMITTERAR GRÖNA OBLIGATIONER OM 920 MKR

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har emitterat obligationer om totalt 920 Mkr fördelat på
650 Mkr till en fast ränta om 0,53 %, och 270 Mkr till 3-mån Stibor plus 0,65 %. Båda obligationslånen
förfaller 2020-09-07. Danske Bank har agerat emissionsinstitut i denna transaktion.

Mer information om SFF finns på bolagets webbplats, www.svenskfastighetsfinansiering.se

SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB
och Wihlborgs Fastigheter AB. Hansan AB är bolagets service agent.

-       Den svenska kapitalmarknaden är stark efter sommaren och det har SFF utnyttjat med en
     väl övertecknad orderbok, kommenterar Claes Helgstrand, VD för SFF.

Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)                      

För ytterligare information, vänligen kontakta:     

Claes Helgstrand, VD, tel 08-508 906 14                   

Peter Andersson, Ordförande, tel 042-449 22 44         

Denna information är sådan information som Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) är skyldig
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Svensk FastighetsFinansiering AB är ett finansbolag, som emitterar obligationer på den svenska kapitalmarknaden
via säkerställt MTN-program om 12 000 Mkr. Obligationerna
är säkerställda med pantbrev i fastigheter, och noteras på
Nasdaq Stockholm. SFF ägs till lika delar av noterade fastighetsbolagen: Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB,
Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB
. Genom SFF får investerare på obligationsmarknaden,
säkerheter i en
diversifierad, högkvalitativ fastighetsportfölj.

Om oss

Svensk FastighetsFinansiering AB är ett finansbolag, som emitterar obligationer på den svenska kapitalmarknaden via MTN program om 12 000 Mkr. Obligationerna är säkerställda med pantbrev i fastigheter, och noteras på NASDAQ Stockholm. SFF ägs till lika delar av noterade fastighetsbolagen: Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB. Genom Nya SFF får investerare på obligationsmarknaden säkerheter i en diversifierad, högkvalitativ fastighetsportfölj. SFF emitterar även Gröna obligationer som noteras på Nasdaq Sustainable Bonds List.

Prenumerera

Dokument & länkar