SFF emitterar obligationer

Report this content

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har emitterat 2-åriga obligationer om 166 Mkr. Bolaget har öppnat lån nr 141. Lån 141 är en obligation som löper med en kupong om 3-månaders Stibor plus 0,70 % och förfaller 2023-02-03. Nordea har agerat rådgivare i denna transaktion.

SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB.

Mer information om SFF finns på bolagets webbplats, www.svenskfastighetsfinansiering.se.  

  • Den svenska obligationsmarknaden har öppnat starkt 2021 och efterfrågan på SFF obligationer är stor, kommenterar Claes Helgstrand, VD för SFF.  

Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)                      

För ytterligare information, vänligen kontakta:     

Claes Helgstrand, VD, tel 08-508 906 14                   

Peter Andersson, Ordförande, tel 042-449 22 44         

Prenumerera

Dokument & länkar