SFF emitterar obligationer

Report this content

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) har emitterat 2 åriga obligationer om 310 Mkr. SFF har utökat lån 141 som är ett 2-årigt obligationslån som löper med en ränta om 3-månaders Stibor +70 bps och förfaller 2023-02-03. Effektiv ränta vid emissionen blev 3-månaders Stibor +67 bps. Danske Bank har agerat rådgivare vid denna transaktion.    

SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB.

Mer information om SFF finns på bolagets webbplats,
www.svenskfastighetsfinansiering.se.  

  • Marknaden för företagsobligationer är fortsatt stark och trygga placeringar uppskattas av marknaden, kommenterar Claes Helgstrand, VD för SFF. 

Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)                      

För ytterligare information, vänligen kontakta:     

Claes Helgstrand, VD, tel 08-508 906 14                   

Peter Andersson, Ordförande, tel 042-449 22 44         

Prenumerera

Dokument & länkar