SFF uppdaterar obligationsprospekt

Report this content

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) publicerar det uppdaterade prospektet för bolagets MTN-program med en ram om 12 000 Mkr.

Finansinspektionen har godkänt prospektet, som uppdateras årligen. Det nya grundprospektet daterat 3 mars 2021 ersätter det tidigare grundprospektet daterat 11 februari 2020.

Prospektet finns tillgängligt hos Finansinspektionen och på bolagets hemsida, www.svenskfastighetsfinansiering.se.  

Prenumerera

Dokument & länkar