SFF utökar obligationslån

Report this content

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) har utökat obligationslån nr 132 som har förfallodag 2024-03-11 med 322 Mkr. Bolaget har även utökat obligationslån nr 136 som har förfallodag 2024-09-11 med 118 Mkr. Totalt har 440 Mkr emitterats.

Danske Bank och Swedbank har agerat rådgivare till SFF i denna transaktion.

SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB. Mer information om SFF finns på bolagets webbplats www.svenskfastighetsfinansiering.se

  • Ytterligare obligationsemissioner från SFF. Marknaden präglas fortsatt av inflationsoro och osäkerhet kring krig och konjunktur, kommenterar Claes Helgstrand, VD för SFF.  

Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)                

För ytterligare information, vänligen kontakta:     

Åsa Bergström, Ordförande, tel 08-555 148 29         

Claes Helgstrand, VD, tel 08-508 906 14

Prenumerera