• news.cision.com/
  • SGA Fastigheter/
  • Pipeinstallation tar plats på Globentorget - Maria Vång utsågs till vinnare i tävlingen om ny mötesplats i Globen City

Pipeinstallation tar plats på Globentorget - Maria Vång utsågs till vinnare i tävlingen om ny mötesplats i Globen City

Report this content

”En stor vit pulserande glob, en nöjesindustri, vars energier och underliggande rörinstallationer löper amok och tränger sig upp genom marken och skapar en funktionell mötesplats”, så beskriver vinnaren Maria Vång, själv verket som tog hem segern i tävlingen om en ny mötesplats i Globen City. En upplyst pipeinstallation i stål, en samlingspunkt som uppmuntrar till möten – en stunds lek, vila eller allmänt ”häng”. Juryn som avgjorde tävlingen bestod bland annat av Mårten Castenfors, chef för Stockholm Konst och Dan Wolgers, konstnär.

Initiativet till en konstnärlig gestaltning på Globentorget framför Ericsson Globe, kom från fastighetsägarna i området, som lät elever vid Konstfack arbeta fram förslag till verk med målsättningen att förverkligas på området. Elevernas uppgift har varit att ta plats och formulera sig konstnärligt i det offentliga rummet. En konstnärlig vision och idé som ska malas ner till något som faktiskt är möjligt.

- Jag tycker det är roligt att fastighetsägarna i området vågade ta kontakt med Konstfack för att nå unga människor precis i början av sin karriär. Resultaten som studenterna har utvecklat under sommarkursen visar att det är fullt möjligt att låta elever ta sig an skarpa projekt, säger Beatrice Hansson, ansvarig lärare på Konstfack.

I området finns många och svåra parametrar att ta hänsyn till; en storskalig arkitektur, ett enormt publikt rum, som ofta och hastigt går från många, många besökare under vissa tider, till däremellan ganska få. Gestaltningen ska vara en mötesplats som fungerar med den omgivande arkitekturen, verkar identitetsskapande för området, samt innehar konstnärlig höjd.

Inspiration från hemtrakten
Maria Vång från Hallstahammar har en femårig magisterexamen i Inredningsarkitektur och möbeldesign från Konstfack, och utsågs förra veckan till vinnare utav en enig jury.

- Jag har inspirerats av pipes och ventilhjul från stålindustrin som med sina energier och flöden aldrig stannar upp, precis som verksamheten i arenorna – under och över marknivå, samt inuti alla byggnader. Jag lekte med tanken att det är rörinstallationerna från Ericsson Globe som sticker upp ovanför marken och skapar en tydlig inramning åt platsen, säger Maria Vång, vinnare i tävlingen.

Tanken var att skapa en funktionell och användbar mötesplats för alla åldrar och målgrupper. Därför finns sittplatser i olika nivåer för att man ska kunna sitta ner på olika sätt och gå runt och uppleva installationen ur olika perspektiv oavsett om man är ett litet barn eller en fullvuxen man eller kvinna.

Ett modernare Globen City
Området kring Ericsson Globe, Globen City är ett område med mycket människor i omlopp.  Behovet av en ny mötesplats ökar ständigt i takt med att området utökas med nya företeelser som Skyview och den kommande Stockholmsarenan. Fler människor vistas på området under fler av dygnets timmar.  Den nya mötesplatsen ska uppmuntra till både spontana och planerade möten, samt ge en modernare känsla till området. Många turister besöker varje dag SkyView och bygget av Stockholmsarenan. Andra har sina arbetsplatser här eller rör sig i området i samband med evenemang, konferens och shopping. Behovet av en visuell mötesplats har länge varit stor. Tidigare har det inte funnits någon naturlig plats att stämma träff vid.

- Skarpa samarbeten mellan akademi, näringsliv och kommun är oerhört betydelsefulla. I den här typen av tävling tvingas studenterna ha stark verklighetsförankring i sina idéer och få god förståelse för en konstprocess i offentlig miljö, säger Mårten Castenfors, juryordförande och chef för Stockholm Konst och Liljevalchs Konsthall.

Juryns motivering:
”Maria Vång har på ett utmärkt sätt tagit sig an de kriterier som angavs i det fördjupade skissuppdraget (bearbetning av skala, färg och förankring). Det som initialt gav sken av att vara blott en ”lekskulptur” har genom Vångs bearbetning utvecklats till en livfull och humoristisk skulptur som vågar ta plats och som ledigt intar sitt torgrum. Juryns bedömning är att den lekfullt ”röriga” skulpturen med sina standardelement är flexibel, lustfylld, igenkännbar, begriplig och framförallt genomförbar. Verket öppnar också för en interaktion då den är tillgänglig för alla åldrar och lär klara av slitage. Juryn pekar också på att Vångs tankar kring belysning och värmeslingor ger verket en extra dimension. ”
- Juryn

Juryn bestod av; Mårten Castenfors (ordförande) – Stockholm Konst/Liljevalchs Konsthall, Dan Wolgers – konstnär, Ivar Björkman – Konstfack, Monica von Schmalensse – White Arkitekter och Helena Karlsson Ågren – SGA Fastigheter.

Om projektet
Under en skräddarsydd sommarkurs vid Konstfack fick eleverna i uppdrag att ta fram förslag till verk som ska fungera som en ny mötesplats i Globen City. Projektet är ett initiativ från fastighetsägarna i området; Carlyle, Home Properties och SGA Fastigheter, och genomförs i samarbete Stockholms stad och Konstfack, med syfte att ta fram en identitetsskapande mötesplats för hela området.  Sammanlagt 18 elever deltog i kursen. Vinnaren har tilldelats en prispeng om 20 000 kr och målsättningen är att under hösten arbeta vidare för att förverkliga förslaget tillsammans med handledare från Konstfack och Stockholm Konst.

Vid frågor kontakta:
Helena Karlsson Ågren, SGA Fastigheter (initiativtagare till projektet) tel 08 508 353 32
Maria Vång, vinnare i tävlingen tel 0709 52 40 43
Mårten Castenfors, chef för Stockholm Konst (juryordförande) tel 076 123 13 32
Beatrice Hansson, ansvarig lärare Konstfack tel 070 741 00 25

Media

Media

Dokument & länkar