Analyst Group: Aktieanalys på Shortcut Media - Lågt värderat ledande filmkommunikationsbolag

Report this content

SMG är en mediakoncern som erbjuder bland annat trailers, beställnings- och reklamfilm och 3D-animation genom varumärkena Bond Street, Shortcut, Oddway och Frost Studio. I ett Base scenario estimeras Shortcut Media Group omsätta 65,3 MSEK under år 2020, med ett justerat nettoresultat om ca 3,7 MSEK, vilket givet ett justerat P/E-tal om 9,0x ger ett motiverat pris per aktie om ca 2,81 kr.

 
Läs fullständig aktieanalys här
 
 
Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group här: https://www.analystgroup.se/om-oss/
 
Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på Shortcut Media Group. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva. 

Prenumerera