Analyst Group: Intervju med Shortcut Media Groups VD Anders Brinck

Analyst Group intervjuar Anders Brinck, VD på Shortcut Media Group, i samband med bolagets delårsrapport för Q1-20.

 
Se intervjun här
 
Frågor:

 
1. Under Q1-2020 ökade EBITA-resultatet med ca 36 % jämfört med samma period föregående år. Vilka var de drivande faktorerna bakom detta?
 
2. Vad ligger bakom den kraftiga marginalförbättring ni visade i Q1-20?
 
3. Har ni märkt av någon minskad aktivitet eller efterfrågan från era kunder i spåren av Coronaviruset?
  
4. Hur jobbar ni för att sänka kostnaderna under Coronakrisen?
 
 
Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group här: https://www.analystgroup.se/om-oss/
 
Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av intervju på Shortcut Media Group. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa kommentaren. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning.

Om oss

Shortcut Media Group är en av Sveriges ledande, mest prisbelönta, oberoende aktörer inom filmkommunikation och producerar bl.a. trailers, beställnings- och reklamfilm, 3d-animation, promos och visuella effekter. Bland kunderna finns många av Europas största och snabbast växande företag. Koncernen består av varumärkena Bond Street Film, Oddway Film, Shortcut Produktion och Frost Studio. Bolaget strävar efter lönsam tillväxt och växer organiskt såväl som genom förvärv. Under 2019 var SMG:s organiska tillväxt 15% och rörelsemarginalen 4,4%. Mer information finns på SMG:s hemsida, www.shortcutmedia.se.

Prenumerera