Analyst Group: Intervju med Shortcut Media Groups VD Anders Brinck

Report this content

Analyst Group intervjuar Anders Brinck, VD på Shortcut Media Group, i samband med bolagets delårsrapport för Q1-20.

 
Se intervjun här
 
Frågor:

 
1. Under Q1-2020 ökade EBITA-resultatet med ca 36 % jämfört med samma period föregående år. Vilka var de drivande faktorerna bakom detta?
 
2. Vad ligger bakom den kraftiga marginalförbättring ni visade i Q1-20?
 
3. Har ni märkt av någon minskad aktivitet eller efterfrågan från era kunder i spåren av Coronaviruset?
  
4. Hur jobbar ni för att sänka kostnaderna under Coronakrisen?
 
 
Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group här: https://www.analystgroup.se/om-oss/
 
Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av intervju på Shortcut Media Group. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa kommentaren. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning.

Prenumerera