Bond Street Film har informerats av Discovery Networks Norge om att kunden avser säga upp det löpande ramavtalet i dess nuvarande form

Bond Street Film har ramavtal med Discovery Networks kring trailerproduktion i Sverige sen 2015. Ramavtalet har sen 2018 även innefattat Norge, vilket haft en årlig löpande omsättning om ca 5 Mkr.

I samband med att avtalet sägs upp i sin nuvarande form förväntas den löpande omsättningen upphöra omkring slutet av tredje kvartalet 2020. Parterna har för avsikt att fortsätta samarbeta på utvalda projekt, men det är i dagsläget för tidigt att estimera vilka volymer det i så fall kan röra sig om.

Det innebär att uppsägningen kan komma att innebära ett intäktstapp på ca 5 Mkr på årsbasis, med start i början av fjärde kvartalet 2020. Som en följd av detta kommer Bond Street sannolikt att säga upp vissa medarbetare och fackliga förhandlingar kommer därför inledas.

Om Bond Street Film

Bond Street Film producerar bl.a. reklamfilm, beställningsfilm, 3d-animation och visuella effekter, trailers, utbildningsfilm och promotion-material. Bond Street är ett av Sveriges mest prisbelönta filmproduktionsbolag och har de senaste åren sammanlagt vunnit 16 priser i fyra internationella och svenska tävlingar. Sen januari 2020 bedrivs även varumärkena Shortcut Produktion och Frost Studio inom ramen för Bond Street Film Stockholm AB.

Om Shortcut Media Group

Shortcut Media Group är en av Sveriges ledande, oberoende samt mest prisbelönta produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, utbildningsfilm, animerad film, promos, livesändningar samt tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av varumärkena Bond Street Film, Oddway Film, Shortcut Produktion och Frost Studio. Mer information finns på www.shortcutmedia.se.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Brinck

VD, Shortcut Media Group

anders.brinck@shortcutmedia.se

Tel: 076-949 66 99

Denna information är sådan som Shortcut Media AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2020.

Prenumerera

Dokument & länkar