Bond Street Film tilldelas ramavtal värt ca 5 Mkr per år, upp till 20 Mkr över fyra års tid

Report this content

Bond Street Film tilldelas ramavtal i Post och Telestyrelsens (PTS) nationella upphandling av filmproduktion. Avtalet väntas vara värt ca 5 Mkr per år i upp till fyra år, totalt upp till 20 Mkr.

Idag meddelades tilldelningsbeslut i PTS nationella upphandling av filmproduktion avseende produktion och distribution av kommunikations- varumärkes- och informationsfilm samt livesändningar. Bond Street Film tilldelades ramavtalet som högst rankad leverantör. Det innebär att alla förfrågningar från PTS i första hand går till Bond Street.

Det ska understrykas att avtalsspärr råder under tio dagar, vilket innebär att upphandlingsbeskedet kan komma att överklagas av någon anbudsgivare. Om så sker kommer Shortcut Media Group snarast att meddela detta till marknaden.

Upphandlingen har gjorts inom ramen för Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Totalt lämnades femton anbud in. Upphandlingen väntas enligt PTS värd ca 5 Mkr per år under de upp till fyra åren som avtalet väntas löpa, totalt upp till 20 Mkr över fyra års tid.

- Vi är otroligt hedrade över att vinna den största filmupphandlingen som gjorts i Sverige inom offentlig sektor hittills. Hatten av till det fantastiska arbete som vårt gemensamma team gjort i både Stockholm och Göteborg. Nu hoppas vi att avtal kan skrivas med kunden under maj månad, säger Anders Brinck, VD för Shortcut Media Group.

Om Bond Street Film

Bond Street Film producerar bl.a. reklamfilm, beställningsfilm, 3d-animation och visuella effekter, trailers, utbildningsfilm och promotion-material. Bond Street är en av de ledande leverantörerna av film till offentlig sektor i Sverige och har därmed lång erfarenhet inom segmentet. Det är också ett av Sveriges mest prisbelönta filmproduktionsbolag och har de senaste åren sammanlagt vunnit 16 priser i fyra internationella och svenska tävlingar. Sen januari 2020 bedrivs även varumärkena Shortcut Produktion och Frost Studio inom ramen för Bond Street Film Stockholm AB.

Om Shortcut Media Group

Shortcut Media Group är en av Sveriges ledande, oberoende samt mest prisbelönta produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, utbildningsfilm, animerad film, promos, livesändningar samt tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av varumärkena Bond Street Film, Oddway Film, Shortcut Produktion och Frost Studio. Mer information finns på www.shortcutmedia.se.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Brinck

VD

Shortcut Media Group

anders.brinck@shortcutmedia.se

Tel: 070-720 62 63

Denna information är sådan som Shortcut Media AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 maj 2020.

Prenumerera

Dokument & länkar