Flaggningsmeddelande i Shortcut Media Group (SMG)

Report this content

Shortcut Media AB (publ.) erhöll idag den 15 oktober 2019 information om att Lennart Larsson har uppnått 5,0% ägande i bolaget.

Lennart Larsson har per den 15 oktober 2019 ett totalt ägande uppgående till 482 000 st aktier i Shortcut Media AB (publ.), motsvarande 5,03% ägande i bolaget.

Flaggningsmeddelandet publiceras då innehavet överstiger 5%, i enlighet med Spotlight Stock Markets flaggningsregler.

– Jag fick kännedom om Shortcut Media genom en vän och började analysera och fundera. Potentialen, i såväl marknaden som bolaget, känns spännande och jag menar att aktien är klart undervärderad. Med rätt och tydligt fokus borde bolaget kunna prestera på en hög nivå, säger Lennart Larsson.

– Vi gläds över intresset som Lennart och andra investerare visar för SMG. Det är positivt för både ledning, styrelse och aktieägare att större, långsiktiga ägare tar position i bolaget, säger Anders Brinck, VD för SMG. 

Om Shortcut Media Group

Shortcut Media Group är en av Sveriges ledande, mest prisbelönta, oberoende produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, animerad film, promos samt tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av Bond Street Film, Oddway Film, Shortcut Produktion och Frost Studio. Bolagets aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Brinck

VD, Shortcut Media Group

anders.brinck@shortcutmedia.se 

Tel: 076-949 66 99

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar