Flaggningsmeddelanden i Shortcut Media Group (SMG)

Report this content

Shortcut Media AB (publ.) erhöll idag den 21 januari 2021 information om att Lennart Larsson har uppnått 15% ägande i bolaget samt att Anders Brincks ägande understiger 20%.

Lennart Larsson har efter affären, per den 21 januari 2021 ett totalt ägande uppgående till 1 540 833 st aktier i Shortcut Media AB (publ.), privat och genom bolag, motsvarande 15,29% av utestående aktier i bolaget. Före affären uppgick Lennart Larssons ägande till 1 140 833 st aktier, motsvarande 11,32% av utestående antal aktier i bolaget.

Flaggningsmeddelandet publiceras då innehavet överstiger 15%, i enlighet med Spotlight Stock Markets flaggningsregler.

Anders Brinck har per den 21 januari 2021 ett totalt ägande uppgående till 1 729 445 st aktier i Shortcut Media AB (publ.), privat och genom bolag, motsvarande 17,16% av ägande i bolaget. Före affären uppgick Anders Brincks ägande till 2 129 445 st aktier, motsvarande 21,13% av utestående aktier i bolaget.

Flaggningsmeddelandet publiceras då innehavet understiger 20%, i enlighet med Spotlight Stock Markets flaggningsregler.

Om Shortcut Media Group

Shortcut Media Group är en av Sveriges ledande, oberoende samt mest prisbelönta produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, utbildningsfilm, animerad film, promos, livesändningar samt tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av varumärkena Bond Street Film, Oddway Film, Shortcut Produktion och Frost Studio. Mer information finns på www.shortcutmedia.se.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Brinck

VD, Shortcut Media Group

anders.brinck@shortcutmedia.se

Tel: 076-949 66 99

Prenumerera

Dokument & länkar