Förändring av aktiekapital i Shortcut Media AB (”SMG”)

Report this content

SMG har genomfört en riktad emission av aktier, som beslutades av styrelsen den 19 maj 2021 med stöd av mandat från årsstämma 15 juni 2020. Totalt har 506 585 nya aktier emitterats, vilket ökat aktiekapitalet med 55 724,35 Kr.

De aktier som emitterats utgör del av köpeskilling från förvärv av Magoo AB samt digitalbyråverksamheten från Klapp&Co AB, vilka kommunicerades 28 april respektive 2 maj 2021. Bolagsverket har registrerat emissionen 22 juni 2021.

Årsstämman 16 juni 2021 beslutade vidare om riktad emission av 120 127 aktier i SMG, vilka utgjorde huvudsaklig del av köpeskilling vid förvärv av återstående 42% av ägandet i dotterbolaget Oddway Film & Television AB, vilket kommunicerades 19 januari 2021. Anledningen till att detta beslut togs på årsstämma var att säljarna är anställda i koncernen och därmed omfattas av den s.k. Leo-lagstiftningen. Dessa 120 127 aktier ska registreras inom kort.

Om Shortcut Media Group

Shortcut Media Group är en av Sveriges ledande, oberoende samt mest prisbelönta produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, utbildningsfilm, animerad film, promos, livesändningar samt tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av varumärkena Bond Street Film, Oddway Film, Magoo, Shortcut Produktion och Frost Studio. Mer information finns på www.shortcutmedia.se samt på bolagets IR-sida hos Spotlight Stock Market.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Brinck

VD

Shortcut Media Group

anders.brinck@shortcutmedia.se

Tel: 076-949 66 99