Optionsprogrammet för nyckelpersoner i Shortcut Media Group (SMG) fulltecknat

Report this content

Styrelsen i SMG har beslutat att erbjuda nyckelpersoner i koncernen att maximalt teckna 400 000 teckningsoptioner (TO) i SMG. Stort intresse har visats för incitamentsprogrammet, som blivit fulltecknat.

Extra bolagstämma i SMG har tidigare beslutat om att optionsprogram till nyckelpersoner maximalt får uppgå till 500 000 st TO. Givet styrelsens beslut kvarstår därmed mandat från bolagsstämma att emittera ytterligare 100 000 st TO i SMG. Detta kvarstående utrymme har avsiktligt lämnats för att kunna utnyttjas som del av nu pågående förvärvsdialoger, i syfte att verkställa koncernens tillväxtplan. SMG:s tillväxtplan innebär att koncernens storlek ska fördubblas från 2020 till 2022.

  • Bolagets externa rådgivare Carlsquare har värderat respektive teckningsoption till 0,72 kr per styck med tillämpning av Black & Scholes formel för optionsvärdering, vilket erläggs kontant av köparna
  • Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionsrätter ska ske från och med  23 september till 14 oktober 2022
  • Lösenpriset för aktie vid nyttjande av teckningsrätt är 4 kronor
  • Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas kan 400 000 aktier ges ut och aktiekapitalet ökas med högst 40 000 kronor, vilket motsvarar en utspädning om cirka 3,82 procent  baserat på nuvarande antal utestående aktier
  • Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs bolaget 1,7 Mkr, vilket då avses användas till offensiva investeringar såsom förvärv eller andra strukturaffärer

- Vi står inför en otroligt spännande resa av lönsam tillväxt de kommande åren. Det är därför mycket glädjande att fler av våra kollegor nu kan vara med och kan ta del av den framtida uppsidan i SMG-aktien, säger Anders Brinck, VD, Shortcut Media Group.

Om Shortcut Media Group

Shortcut Media Group är en av Sveriges ledande, oberoende samt mest prisbelönta produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, utbildningsfilm, animerad film, promos, livesändningar samt tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av varumärkena Bond Street Film, Oddway Film, Shortcut Produktion och Frost Studio. Mer information finns på www.shortcutmedia.se.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Brinck

VD

Shortcut Media Group

anders.brinck@shortcutmedia.se

Tel: 076-949 66 99

Denna information är sådan som Shortcut Media AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 januari 2020.

Prenumerera

Dokument & länkar