Överprövning avslutad - Shortcut en av tre leverantörer som tilldelas ramavtal med Socialstyrelsen

Report this content

Shortcut Media Film rankades som nummer 3 av 3 st avtalsleverantörer i Socialstyrelsens nationella upphandling av filmproduktion.

Nu har förvaltningsrätten i Stockholm meddelat dom i överprövningsärendet avseende upphandling av Ramavtal för produktion av film (område 1), med dnr 2.7-18227/2016. Förvaltningsrätten avslog ansökan om överprövning.

Socialstyrelsen avser att teckna ramavtal, enligt tilldelningsbeslutet daterat den 2017-08-29 där Shortcut Media Film rankades som nummer 3 av de totalt 3 st anbud som Socialstyrelsen beslutade att tilldela avtalet.

Upphandlingen har gjorts inom ramen för Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Totalt lämnades 25 st anbud in avseende området filmproduktion.

Den högst rankade leverantören har rätt till samtliga avropsförfrågningar upp till ett värde om 300 000 Kr. Det förutsätter att leverantören skriftligen lämnar besked inom två (2) arbetsdagar om de kan åta sig uppdraget och garantera leverans inom den i avropsförfrågan angivna tiden. Om inte går frågan vidare till nästa leverantör i rankingen, osv. Vid avrop över ett värde om 300 000 Kr kommer en förnyad konkurrensutsättning att ske mellan de tre leverantörer som tilldelats avtal. Detta innebär att samtliga leverantörer har lika möjlighet att tilldelas projektet.

Upphandlingen är enligt Socialstyrelsen värd ca 10 Mkr under de totalt upp till fyra åren som avtalet väntas löpa, vilket indikerar en genomsnittlig beställningsvolym per år om ca 2,5 Mkr.  

Då Socialstyrelsen i upphandlingen inte angivit hur stor andel av beställningarna som förväntas överstiga 300 000 Kr är det svårt för Shortcut att uppskatta vilka försäljningsvolymer upphandlingen kommer innebära för bolaget.

Det ska understrykas att avtalsspärr råder under tio dagar, vilket innebär att upphandlingsbeskedet kan komma att överklagas av någon anbudsgivare. Om så sker kommer Shortcut snarast att meddela detta till marknaden.

Shortcut är en av de ledande leverantörerna av film till offentlig sektor i Sverige och har därmed lång erfarenhet inom segmentet. SMG har bl.a. levererat film till Tillväxtverket, Statens Fastighetsverk, Statens Maritima Muséer, Migrationsverket, Valmyndigheten, Arbetsgivarverket och Vägverket.


Om Shortcut Media Group

Shortcut Media Group är en av Sveriges ledande, mest prisbelönta, oberoende produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, animerad film, promos samt tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av Bond Street Film, Oddway Film, Shortcut Post, Good Motion, Frost VFX, Shortcut Film samt Shortcut Graphics. Bolagets aktie är noterad på AktieTorget.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Brinck

VD, Shortcut Media Group

anders.brinck@shortcutmedia.se 

Tel: 076-949 66 99

Prenumerera

Dokument & länkar