Peter Söderlind, COO i SMG, förvärvar aktier och köpoptioner i SMG för 0,5 Mkr från bolagets huvudägare

Report this content

Peter Söderlind, som är Operativ Chef (COO) i Shortcut Media Group (SMG) har idag förvärvat aktier och köpoptioner för 0,5 Mkr i SMG av bolagets huvudägare; Lennart Larsson samt Anders Brinck (VD i SMG).

Förvärvet har gjort utanför handelsplats och enligt följande fördelning:

  • 347 222 st köpoptioner (KO) har förvärvats à 0,72 Kr / st, för totalt 250 000 Kr
  • 73 313 st SMG-aktier har förvärvats à 3,41 Kr / st, för totalt 250 000 Kr

Villkoren för KO är identiska med det incitamentsprogram som SMG ställt ut till nyckelpersoner och som sammanfattas nedan:

  • Förvärv av aktier med stöd av KO kan ske från och med 23 september till 14 oktober 2022
  • Lösenpriset för aktie vid nyttjande av KO är 4 kronor
  • Ovanstående affär innebär ingen utspädning för SMG:s aktieägare

- Efter två händelserika år på SMG är det dags för mig att göra ännu en investering i bolaget. Vi har en otroligt spännande tid framför oss och för mig personligen känns det perfekt att nu utöka mitt ägande ytterligare inför den resan, säger Peter Söderlind, COO, Shortcut Media Group.

- Det är väldigt roligt att se hur stor efterfrågan det funnits på att köpa optioner och aktier bland nyckelpersoner i SMG. Jag vill också rikta ett stort tack till Alntorp och Lennart, som nu bidrar till att möta denna efterfrågan, säger Anders Brinck, VD, Shortcut Media Group.

Efter förvärvet äger Peter Söderlind 134 400 st aktier och 502 222 st tecknings- samt köpoptioner i SMG. Lennart Larssons och Anders Brincks respektive innehav i SMG (direkt och via bolag) summerar till ca 32% av de utestående aktierna i SMG efter affären.

Om Shortcut Media Group

Shortcut Media Group är en av Sveriges ledande, oberoende samt mest prisbelönta produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, utbildningsfilm, animerad film, promos, livesändningar samt tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av varumärkena Bond Street Film, Oddway Film, Shortcut Produktion och Frost Studio. Mer information finns på www.shortcutmedia.se.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Brinck

VD

Shortcut Media Group

anders.brinck@shortcutmedia.se

Tel: 076-949 66 99

Denna information är sådan som Shortcut Media AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 januari 2020.

Prenumerera

Dokument & länkar