Post- och Telestyrelsen (PTS) förlänger ramavtal med Bond Street Film

Report this content

Bond Street Film, som tillhör Shortcut Media Group (SMG) vann 2020 PTS nationella upphandling för ramavtal kring filmproduktion. Avtalet väntas värt upp till 5 Mkr per år, totalt upp till 20 Mkr över fyra år. Ramavtalet har nu förlängts.

Ramavtalet som skrevs löpte ursprungligen på 12 mån, med förlängningsmöjlighet därefter med 12 månader vardera. Förlängningen som nu har avtalats avser den andra av totalt upp till fyra perioder om 12 månader vardera.

Uppskattat värde på ramavtalet vid upphandlingstillfället var upp till 5 Mkr per år, totalt upp till 20 Mkr över fyra års tid.

Inom ramen för avtalet har SMG bl.a. producerat fyra inspelade filmer om digitalhjälpen som en del av PTS regeringsuppdrag att bryta isoleringen av äldre under covid-19 pandemin.

Om Bond Street Film

Bond Street Film producerar bl.a. reklamfilm, beställningsfilm, 3d-animation och visuella effekter, trailers, utbildningsfilm och promotion-material. Bond Street är ett av Sveriges mest prisbelönta filmproduktionsbolag och har de senaste åren sammanlagt vunnit 16 priser i fyra internationella och svenska tävlingar. Sen januari 2020 bedrivs även varumärkena Shortcut Produktion och Frost Studio inom ramen för Bond Street Film Stockholm AB. Mer information finns på www.bondstreet.se och www.froststudio.se.

Om Shortcut Media Group

Shortcut Media Group är en av Sveriges ledande, oberoende samt mest prisbelönta produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, utbildningsfilm, animerad film, promos, livesändningar samt tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av varumärkena Bond Street Film, Oddway Film, Shortcut Produktion och Frost Studio. Mer information finns på www.shortcutmedia.se.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Brinck

VD

Shortcut Media Group

anders.brinck@shortcutmedia.se

Tel: 076-949 66 99

Denna information är sådan som Shortcut Media AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 april 2021.

Prenumerera

Dokument & länkar