Shortcut Media förvärvar hyreskontrakt, expanderar kontor och skapar besparingar om ca 0,8 Mkr årligen

Shortcut Media AB har idag förvärvat ett lokalkontrakt på Södermalm i Stockholm om ca 900 kvm. Köpeskillingen uppgår till ca 1,1 Mkr, möjliggör fortsatt expansion och väntas innebära kostnadsbesparingar om ca 0,8 Mkr per år från och med andra halvåret 2018.

I linje med Shortcut Media Groups långsiktiga arbete för att främja tillväxt och skapa kostnadssynergier har bolaget påbörjat en flyttprocess som beräknas verkställas första halvåret 2018. Huvudkontoret flyttas från Karlavägen till Brännkyrkagatan, båda i centrala Stockholm. Lokalytan nästan trefaldigas från 333 kvm till 900 kvm.

- Flytten innebär flera fördelar för SMG. Vi ökar vår kapacitet att växa verksamheten och sparar samtidigt miljonbelopp, vilket är en utmärkt kombination. Dessutom öppnar detta möjligheter att framgent konsolidera vissa verksamheter i Stockholm, vilket vi kan gynna samarbetet inom koncernen och därigenom möjliggöra ytterligare synergier, säger Anders Brinck, VD, Shortcut Media Group.

Det nya kontraktet förvärvas i bolagsform för en köpeskilling om 1 058 Tkr, varav ca 800 Tkr är Goodwill. Goodwill kommer att skrivas av under fem års tid. Befintligt kontrakt på Karlavägen har sagts upp och löper ut senast 30 juni 2018. Kostnaderna för flytt beräknas uppgå till ca 400 Tkr, vilka belastar resultatet för fjärde kvartalet 2017.

Flytten minskar koncernens fasta kostnaderna med 1 Mkr på EBITA-nivå och 0,8 Mkr på EBIT-nivå årligen med start 1 juli 2018. Detta dels till följd av en väsentligt lägre hyresnivå, dels av att delar av den nya lokalen tills vidare hyrs ut.


Om Shortcut Media Group

Shortcut Media Group är en av Sveriges ledande, mest prisbelönta, oberoende produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, animerad film, promos samt tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av Bond Street Film, Oddway Film, Shortcut Post, Good Motion, Frost VFX, Shortcut Film samt Shortcut Graphics. Bolagets aktie är noterad på AktieTorget. Under 2016 uppvisade Shortcut en omsättningstillväxt om 229% samt en rörelsemarginal på 9%.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Anders Brinck

VD

Shortcut Media Group

anders.brinck@shortcutmedia.se

Tel: 076-949 66 99

Alt.

Christer Karlsson

CFO

Shortcut Media Group

christer.karlsson@shortcutmedia.se

Tel: 0708 706 704

Denna information är sådan som Shortcut Media Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 oktober 2017.

Om oss

Shortcut Media Group är en svensk oberoende produktionsgrupp och består av sju bolag som producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, animerad film, promos samt tillhandahåller postproduktion.

Prenumerera

Dokument & länkar