Shortcut Media Group (SMG) förvärvar digitalbyråverksamhet från Klapp&Co

Report this content

SMG:s dotterföretag Bond Street Film (Bond Street), genomför en inkråmsaffär med Klapp AB (Klapp&Co). Affären tillför Bond Street och SMG ett nytt affärsområde inom digital design, app- och webbsideutveckling samt  strategi- och analysarbete.

Digitalbyråverksamheten som förvärvas är inriktad på digital design, applikationsutveckling, webbsidor med fokus på användarvänlighet (UX) samt tillhörande strategi- och analysarbete. Klapp&Co har fram till affären haft både digitalbyrå- och filmverksamhet, där den förstnämnda förvärvas och den sistnämnda blir kvar i det säljande bolaget, då SMG redan har stark kapacitet inom filmkommunikation. Mer information och exempel på kunder samt projekt finns på www.klapp.co.

– Det ska bli otroligt roligt att bli en del av det större sammanhang som Bond Street och SMG erbjuder. Vi har under tio år drivit vår verksamhet med stora synergier mellan digitalbyrå- och filmverksamhet och får nu möjlighet att göra det i större skala, säger Gabriella Klapp, VD för Klapp&Co.

– Kombinationen av det digitala och strategiska kunnande som Gabriella och hennes kollegor tillför kommer att bli ett ovärderligt tillskott för Bond Street. Vi strävar efter att ha branschens nöjdaste kunder och den här affären kommer bredda vårt erbjudande och kunnande på ett sätt som få av våra konkurrenter kan matcha, säger Lars Bilk, VD för Bond Street.

Verksamheten som förvärvas väntas tillföra SMG 4-5 Mkr i omsättning med ca 10% rörelsemarginal (EBITA) per år. Total köpeskilling uppgår till 1,7 Mkr för rörelsen på skuldfri basis, med tillträde 30 april.

Betalning erläggs genom:

  • 0,615 Mkr i nyemitterade SMG-aktier, till den volymvägda aktiekursen mellan de 5 handelsdagarna före affären till de 5 handelsdagarna efter affären
  • Likvida medel från SMG:s kassa
  • Förvärvskredit från SEB

Förvärvet stärker Bond Street samt SMG:s kapacitet och kompetens inom digital design, applikationsutveckling, webbsidor med fokus på användarvänlighet (UX) samt tillhörande strategi- och analysarbete. Samtliga delar i den förvärvade verksamheten kommer att drivas tätt integrerat med SMG:s verksamhet inom filmkommunikation.

Affären är ett ytterligare steg mot SMG:s ambition att bli Nordens ledande kreativa partner inom helhetslösningar för filmkommunikation. Förvärvet bidrar även till SMG:s tillväxtplan, som innebär att genom organisk samt förvärvad tillväxt fördubbla verksamhetens storlek från 2020 till 2022. Tillväxtplanen ska innebära en omsättning som innan slutet av 2022 i årstakt överstiger 120 Mkr och ett rörelseresultat (EBITA) om 6-12 Mkr.

Om Bond Street Film

Bond Street Film producerar bl.a. reklamfilm, beställningsfilm, 3d-animation och visuella effekter, trailers, utbildningsfilm och promotion-material. Bond Street är ett av Sveriges mest prisbelönta filmproduktionsbolag och har de senaste åren sammanlagt vunnit 16 priser i fyra internationella och svenska tävlingar. Sen januari 2020 bedrivs även varumärkena Shortcut Produktion och Frost Studio inom ramen för Bond Street Film Stockholm AB och sen april 2021 även digitalbyråverksamheten i Klapp&Co. Mer information finns bl.a. på www.bondstreet.se , www.froststudio.se och www.klapp.co.

Om Shortcut Media Group

Shortcut Media Group är en av Sveriges ledande, oberoende samt mest prisbelönta produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, utbildningsfilm, animerad film, promos, livesändningar samt tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av varumärkena Bond Street Film, Oddway Film, Magoo, Shortcut Produktion och Frost Studio. Mer information finns på www.shortcutmedia.se samt på bolagets IR-sida hos Spotlight Stock Market.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Brinck

VD

Shortcut Media Group

anders.brinck@shortcutmedia.se

Tel: 076-949 66 99

Denna information är sådan som Shortcut Media AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2021.