Shortcut Media Group (SMG) förvärvar Magoo

Report this content

SMG förvärvar 100% av Magoo AB (Magoo). Affären stärker koncernens erbjudande inom avancerad 3D-animation samt visuella effekter (VFX) och expanderar SMG:s geografiska täckning norrut till Söderhamn.

Magoo är en Söderhamns-baserad kreativ studio inriktad på avancerad 3d-animation, VFX och inspelad film med inslag av VFX samt animation. Kunder finns primärt i Sverige samt i USA, där bolaget har ett representationskontor i New York sedan 2017.

Magoo har bedrivit sin verksamhet sedan 2000 och har sen dess bl.a. utvecklat marknadsledande teknologi samt erbjudande. Bolaget producerar avancerad 3d-visualisering och animation av hög kvalitetsnivå samt volym på ett effektivt sätt. Mer information och exempel på kunder samt projekt finns på www.magoo.se.

Att ansluta till SMG känns som ett väldigt spännande nästa steg för Magoo. Vi har under en tid planerat för att expandera och inträdet i SMG kommer ge oss perfekta möjligheter till utveckling. Jag och mina kollegor ser mycket fram emot att fortsätta resan som delägare och del av SMG, säger Anders Törnquist, VD för Magoo.

– Vi är glada över att få välkomna Magoo till SMG. Det är ett fantastiskt erfaret team som vi varit bekanta med under lång tid och som kommer att tillföra mycket både till vårt erbjudande samt till organisationen som helhet, säger Anders Brinck, VD för Shortcut Media Group.

Magoo väntas tillföra SMG 12-14 Mkr i omsättning och 1,5-2 Mkr i EBIT på årsbasis. Total köpeskilling uppgår till 7,8 Mkr för 100% av aktierna i Magoo med tillträde den 28 april.

Köpeskillingen inkluderar en nettokassa om ca 2,5 Mkr. Det innebär en bolagsvärdering av Magoo AB på skuldfri basis om ca 5,3 Mkr. Betalning erläggs genom:

  • 1,5 Mkr i nyemitterade SMG-aktier, till den volymvägda aktiekursen de 30 handelsdagarna före 1 maj 2021
  • Likvida medel från SMG:s kassa
  • Förvärvskredit i SEB samt säljarrevers

Utöver den fasta köpeskillingen kan en kontant tilläggsköpeskilling utgå under 2022. Denna uppgår till 50% av den del av EBIT i Magoo AB som överstiger 0,9 Mkr under kalenderåret 2021. Om Magoo t.ex. uppnår en EBIT 2021 om 1,5 Mkr utgår en tilläggsköpeskilling om 300 Tkr.

Förvärvet stärker SMG:s kapacitet och kompetens inom avancerad 3D-animation samt visuella effekter (VFX). Det expanderar även SMG:s geografiska täckning med kontor i Söderhamn samt representationskontor i New York.  

Affären är ett steg mot SMG:s ambition att bli Nordens ledande kreativa partner inom filmkommunikation. Förvärvet bidrar även till SMG:s tillväxtplan, som innebär att fördubbla verksamhetens storlek från 2020 till 2022. Tillväxtplanen ska innebära en omsättning som innan slutet av 2022 i årstakt överstiger 120 Mkr och ett rörelseresultat (EBITA) om 6-12 Mkr.

Om Magoo

Magoo är en Söderhamns-baserad kreativ studio inriktad på avancerad 3d-animation, VFX och inspelad film med inslag av VFX samt animation. Kunder finns primärt i Sverige samt i USA, där bolaget har representationskontor i New York sen 2017. Bolaget har bedrivit verksamhet sen 2000 och har sen dess bl.a. utvecklat en marknadsledande teknologi för att producera avancerad 3d-visualisering samt animation av hög kvalitetsnivå och volym på ett effektivt sätt. Mer information och exempel på kunder samt projekt finns på www.magoo.se.

Om Shortcut Media Group

Shortcut Media Group är en av Sveriges ledande, oberoende samt mest prisbelönta produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, utbildningsfilm, animerad film, promos, livesändningar samt tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av varumärkena Bond Street Film, Oddway Film, Magoo, Shortcut Produktion och Frost Studio. Mer information finns på www.shortcutmedia.se samt på bolagets IR-sida hos Spotlight Stock Market.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Brinck

VD

Shortcut Media Group

anders.brinck@shortcutmedia.se

Tel: 076-949 66 99

Denna information är sådan som Shortcut Media AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2021.

Prenumerera

Media

Media