Shortcut Media Group (SMG) ingår icke-bindande avsiktsförklaring om ett förvärv som omsätter 22-25 Mkr på årsbasis

Report this content

SMG har ingått icke-bindande avsiktsförklaringar, s.k. ”Letter of Intent”, om ett förvärv som omsätter 22-25 Mkr på årsbasis. Förvärvet har en rörelsemarginal (EBIT) om ca 10-12 %.

Avsiktsförklaringen har som uttalat mål att parterna ska förhandla fram slutliga villkor i syfte att genomföra förvärvet senast under tredje kvartalet 2022.

Förvärvet kommer – givet att det genomförs – stärka produktionskapacitet samt skapa fler möjligheter till säljsynergier för SMG.

De huvudsakliga steg som återstår för att genomföra förvärven inkluderar att förhandla fram slutliga villkor, att genomföra slutlig Due Diligence (”DD”) samt att villkor med mera godkänns av SMG:s styrelse.

Mer detaljerad information kommer att kommuniceras förutsatt att förvärven genomförs. Skulle SMG välja att inte slutföra ovan nämnda förvärv kommer detta omgående att kommuniceras till aktiemarknaden.

Om Shortcut Media Group

Shortcut Media Group är en av Sveriges ledande, oberoende samt mest prisbelönta produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, utbildningsfilm, animerad film, promos, livesändningar samt tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av varumärkena Bond Street Film, STARK Film, Magoo, Oddway Film, Shortcut Produktion och Frost Studio. Mer information finns på www.shortcutmedia.se. Mer information finns på www.shortcutmedia.se samt på bolagets IR-sida hos Spotlight Stock Market.

Shortcut Media Group Ynglingagatan 15, 113 47 Stockholm www.shortcutmedia.se

För ytterligare information vänligen kontakta:

Peter Söderlind
VD
Shortcut Media Group

peter.soderlind@shortcutmedia.se

Tel: 0723 - 75 75 10

Denna information utgör insiderinformation som Shortcut Media AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersoners försorg, vid den tidpunkt som anges av bolagets nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar