Shortcut Media Group (SMG) ökar ägandet i dotterbolaget Oddway till 100%

Report this content

SMG har ingått avtal om att öka ägandet i Oddway från 58% till 100%. Syftet är att skapa samordningsvinster samt att öka koncernens finansiella styrka ytterligare inför kommande förvärv.

Styrelsen i SMG har ingått avtal med övriga delägare i dotterbolaget Oddway Film och Television AB (Oddway) om att förvärva återstående aktier i bolaget. Affären sker genom förvärv av befintliga aktier, motsvarande 42% av utestående ägande i Oddway, från övriga delägare. Köpeskilling uppgår till 0,6 Mkr, enligt nedan;

  • 0,2 Mkr att erläggas kontant
  • 0,4 Mkr att erlägga genom 120 127 st nyemitterade aktier i Shortcut Media AB, motsvarande en utspädning om ca 1,2% i SMG baserat på nuvarande utestående aktier
  • Samtliga tidigare delägare i Oddway blir efter affären delägare i SMG via aktier och/eller teckningsoptioner
  • Tillträde sker Q4 2020, vilket innebär att koncernbidragsrätt inträder per 2021

– Vi har under slutet av 2020 identifierat flera intressanta tillväxtmöjligheter för Oddway. Det kommer underlätta mycket för oss att agera snabbfotat och göra offensiva satsningar nu när ägandet i Oddway har växlats mot ägande i koncernen, säger David Stenberg, VD för Oddway.

– SMG:s bolagsstruktur är nu optimerad för maximal skalbarhet. Det gör att vi nu går in i ett nytt år med utmärkta förutsättningar för att expandera verksamheten enligt vår tillväxtplan, säger Anders Brinck, VD för SMG.

Förvärvet av aktierna i Oddway innebär att samtliga dotterbolag till SMG nu ägs till minst 90% och att full koncernbidragsrätt inträder. Det ökar koncernens finansiella styrka inför kommande förvärv, skapar samordningsvinster och bygger enhetliga incitaments för samtliga nyckelpersoner i koncernen.

Säljarna av aktierna i Oddway omfattas av de så kallade Leo-reglerna. Det är särskilda regler om bl.a. emissioner samt aktieöverlåtelser till bolagsledning och andra anställda. Emissionsbeslut kring de nyemitterade aktierna behöver därför tas vid nästa bolagsstämma och beslutet kräver särskild kvalificerad majoritet.

För att kunna erlägga SMG-aktier som betalning innan nästa bolagsstämma har koncernens näst största ägare, Alntorp AB, åtagit sig att låna ut SMG-aktier tills dess att emissionsregistrering har skett. SMG kommer för detta att erlägga en marknadsmässig ersättning.

Om Shortcut Media Group

Shortcut Media Group är en av Sveriges ledande, oberoende samt mest prisbelönta produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, utbildningsfilm, animerad film, promos, livesändningar samt tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av varumärkena Bond Street Film, Oddway Film, Shortcut Produktion och Frost Studio. Mer information finns på www.shortcutmedia.se.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Brinck

VD

Shortcut Media Group

anders.brinck@shortcutmedia.se

Tel: 076-949 66 99

Denna information är sådan som Shortcut Media AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 januari 2020.

Prenumerera

Dokument & länkar