Shortcut Media Group korttidspermitterar på vissa arbetsställen

Report this content

Shortcut Media Group har beslutat att genomföra korttidspermitteringar på tre arbetsställen, för att anpassa personalstyrkan till en lägre beläggningsgrad under årets andra och tredje kvartal.  

De arbetsställen där korttidspermitteringar har införts är Oddway Film, Frost Studio och Shortcut Produktion. Totalt omfattas ett 20-tal anställda av permitteringarna, som väntas innebära en minskning till i snitt ca 50% av normal arbetstid. Läget kan dock variera mellan arbetsställen.

Majoriteten av permitteringarna kommer att ske med stöd av statliga subventioner, då orsaken är flyttade eller inställda projekt till följd av Covid-19. I regel är det restriktioner av resor, evenemang och folksamlingar som är primära orsaker till permitteringarna. Flera projekt har nya datum för utförande flyttade till hösten 2020. Bolagets ambition är därför att minska antalet och/eller omfattningen av permitteringarna under årets tredje kvartal.

SMG publicerar delårsrapport för det första kvartalet den 14 maj 2020. Första kvartalet har effekten från Covid-19 på omsättning och resultat varit relativt begränsad.

Bolaget bedömer i dagsläget att det EBITA-resultat som tidigare kommunicerats som mål för 2020 fortsatt går att nå. Verksamheten och de finansiella utsikterna kommer att beskrivas utförligare i delårsrapporten för det första kvartalet.

Om Shortcut Media Group

Shortcut Media Group är en av Sveriges ledande, oberoende samt mest prisbelönta produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, livesändningar, trailers, animerad film, eventfilm- och eventgrafik, promos samt tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av varumärkena Bond Street Film, Oddway Film, Shortcut Produktion, Frost Studio och sysselsätter ett 70-tal medarbetare. Mer information finns på www.shortcutmedia.se.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Brinck

VD, Shortcut Media Group

anders.brinck@shortcutmedia.se

Tel: 076-949 66 99

Denna information är sådan som Shortcut Media AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2020.

Prenumerera

Dokument & länkar