Shortcut Media Produktion tilldelas ramavtal med Diskrimineringsombudsmannen

Shortcut Media Produktion tilldelas ramavtal i Diskrimineringsombudsmannens nationella upphandling av filmproduktion. Avtalet väntas vara värt ca 0,7 Mkr per år i upp till fyra år.

Idag meddelades tilldelningsbeslut i Diskrimineringsombudsmannens (DO) nationella upphandling av filmproduktion avseende spelfilm. Shortcut Media Produktion tilldelas avtalet som ensam leverantör.

Upphandlingen har gjorts inom ramen för Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Totalt lämnades fem stycken anbud in avseende tjänsteområde 1: produktion av spelfilmer.

Upphandlingen väntas enligt DO värd ca 0,7 Mkr per år under de totalt upp till fyra åren som avtalet väntas löpa.

Det ska understrykas att avtalsspärr råder under tio dagar, vilket innebär att upphandlingsbeskedet kan komma att överklagas av någon anbudsgivare. Om så sker kommer SMG snarast att meddela detta till marknaden.

Shortcut Produktion är en av de ledande leverantörerna av film till offentlig sektor i Sverige och har därmed lång erfarenhet inom segmentet. Bolaget har bl.a. levererat myndighetsfilm till Tillväxtverket, Skolverket, Statens Fastighetsverk, Statens Maritima Muséer, Migrationsverket, Valmyndigheten, Arbetsgivarverket och Vägverket.


Om Shortcut Media Produktion

Shortcut Produktion är ett Stockholmsbaserat produktionsbolag som består av verksamheterna Shortcut Film, Shortcut Post och Shortcut Graphics. Bolaget är en av Stockholmregionens ledande aktörer inom produktion av företagsfilm, myndighetsfilm och efterbearbetning av inspelat material. 


Om Shortcut Media Group (SMG)

SMG är en av Sveriges ledande, oberoende produktionsgrupper i kortformat och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, 2D/3D-animation, promos samt tillhandahåller postproduktion. SMG består av Bond Street Film, Oddway Film, Shortcut Produktion, Frost VFX och Good Motion. 


För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Brinck

VD, Shortcut Media Group

anders.brinck@shortcutmedia.se 

Tel: 076-949 66 99

Om oss

Shortcut Media Group är en svensk oberoende produktionsgrupp och består av sju bolag som producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, animerad film, promos samt tillhandahåller postproduktion.

Prenumerera

Dokument & länkar