Shortcut tilldelas ramavtal med Statens maritima museer

Report this content

Shortcut Media Film rankades som nummer ett och tilldelas därmed ramavtal i Statens maritima museers nationella upphandling av filmproduktion. Upphandlingen är enligt Statens maritima museer värd ca 1 Mkr per år under de upp till fyra åren som avtalet löper, totalt ca 4 Mkr.

Upphandlingen har gjorts inom ramen för Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Totalt lämnades 9 st anbud in avseende området filmproduktion. Shortcut Media Film rankades som nummer 1 och är den leverantör som Statens maritima museer (SMM) beslutat att tilldela avtalet.

SMM uppskattade avtalets värde (4 år) till ca 4 000 000 sek. Men det ingår även en option på tjänsterna i de förekommande fall som SMM utökade verksamheten med flera utställningsarenor. Optionens värde uppskattas till ytterligare någon miljon kronor.

Avtalet gäller från avtalets tecknande och tjugofyra (24) månader framåt (2020) och med möjlighet till förlängning med ytterligare två (2) år (2022).

Det ska understrykas att avtalsspärr råder under tio dagar, vilket innebär att upphandlingsbeskedet kan komma att överklagas av någon anbudsgivare. Om så sker kommer Shortcut snarast att meddela detta till marknaden.

Shortcut är en av de ledande leverantörerna av film till offentlig sektor i Sverige och har därmed lång erfarenhet inom segmentet. SMG har bl.a. levererat film till Tillväxtverket, Statens Fastighetsverk, Statens Maritima Muséer, Migrationsverket, Valmyndigheten, Arbetsgivarverket och Vägverket.


Om Shortcut Media Group

Shortcut Media Group är en av Sveriges ledande, mest prisbelönta, oberoende produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, animerad film, promos samt tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av Bond Street Film, Oddway Film, Shortcut Post, Good Motion, Frost VFX, Shortcut Film samt Shortcut Graphics. Bolagets aktie är noterad på AktieTorget.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Brinck

VD, Shortcut Media Group

anders.brinck@shortcutmedia.se 

Tel: 076-949 66 99

Denna information är sådan som Shortcut Media Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 mars 2018.

Prenumerera

Dokument & länkar