SMG inleder samarbete med Remium/Introduce

Shortcut Media Group har idag inlett ett samarbete med Introduce.se, som drivs av Remium. I samband med detta kommer Remium att ta upp analysbevakning av SMG.

Samarbetet, som sträcker sig över minst tolv månader, innebär att Remium kommer publicera och sprida aktieanalyser av SMG (inklusive tekniska analyser), finansiella estimat, analytikerkommentarer till vissa pressmeddelanden samt regelbundna videointervjuer. Allt material distribueras till Remiums partners såsom Avanza, Nordnet, Bloomberg, Skandiabanken, Factset, SIX EDGE, m.fl.

SMG:s företagssida på Remium har publicerats idag och finns tillgänglig på http://www.introduce.se/foretag/shortcut-media/. På sidan finns kommer det utöver bolagsprofil även att publiceras nyckeltal, utökad investerarinformation, intervjuer, analyser, m.m. Därutöver kommer SMG att delta vid utvalda kapitalmarknadsdagar samt investerarmöten hos Remium.

- En av de största utmaningar vi mött som noterat bolag är att få en tillfredställande likviditet i SMG-aktien. Samarbetet med Remium kommer att innebära analysbevakning, ökad frekvens i nyhetsflödet och en ökad spridning av vår kommunikation. I kombination med andra långsiktiga åtgärder hoppas vi att det successivt kan leda till ökad handel i SMG-aktien, säger Anders Brinck, VD för SMG.

Om Shortcut Media Group

Shortcut Media Group är en av Sveriges ledande, oberoende produktionsgrupper som bl.a. producerar reklam- och företagsfilm, trailers, animerad film, promos och tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av Bond Street Film, Oddway Film, Shortcut Post, Good Motion, Shortcut Film samt Shortcut Graphics. Bolagets aktie är noterad på AktieTorget. Under 2016 uppvisade Shortcut en omsättningstillväxt om 229% samt en rörelsemarginal på 9%.

SMG:s film avseende bokslutskommunikén 2016 finns att se här: https://vimeo.com/206008644.

För ytterligare information vänligen kontakta:

VD Anders Brinck

anders.brinck@shortcutmedia.se 

Tel: 076-949 66 99

Om oss

Shortcut Media Group är en svensk oberoende produktionsgrupp och består av sju bolag som producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, animerad film, promos samt tillhandahåller postproduktion.

Prenumerera

Dokument & länkar