Uppdaterat datum för årsstämma i Shortcut Media Group

Datum för årsstämman för Shortcut Media AB (publ.) har tidigare kommunicerats till klockan 15:00 onsdagen den 3 juni 2020 på Bond Street Film, Ynglingagatan 15, i Stockholm. Nytt datum kommer att vara den 15 juni 2020 kl 15:00, på samma adress.

Datum för årsstämman har flyttats av praktiska skäl, då det sker ombyggnationer i Bolagets lokaler till följd av att verksamheterna i Stockholm flyttar samman under perioden.

Kallelse med dagordning kommer att kommuniceras genom pressmeddelande och publicering i Svenska Dagbladet, senast fyra veckor innan stämman.

SMG:s årsredovisning för 2019 kommer att publiceras senast tre veckor före årsstämman.

Om Shortcut Media Group

Shortcut Media Group är en av Sveriges ledande, oberoende samt mest prisbelönta produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, utbildningsfilm, animerad film, promos, livesändningar samt tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av varumärkena Bond Street Film, Oddway Film, Shortcut Produktion och Frost Studio. Mer information finns på www.shortcutmedia.se.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Brinck

VD

Shortcut Media Group

anders.brinck@shortcutmedia.se

Tel: 076-949 66 99

Om oss

Shortcut Media Group är en av Sveriges ledande, mest prisbelönta, oberoende aktörer inom filmkommunikation och producerar bl.a. trailers, beställnings- och reklamfilm, 3d-animation, promos och visuella effekter. Bland kunderna finns många av Europas största och snabbast växande företag. Koncernen består av varumärkena Bond Street Film, Oddway Film, Shortcut Produktion och Frost Studio. Bolaget strävar efter lönsam tillväxt och växer organiskt såväl som genom förvärv. Under 2019 var SMG:s organiska tillväxt 15% och rörelsemarginalen 4,4%. Mer information finns på SMG:s hemsida, www.shortcutmedia.se.

Prenumerera

Dokument & länkar