SHT Smart High-Tech: Ansöker om tre nya patent

Report this content

För att stärka SHTs patentfolio ytterligare, har SHT ansökt om tre nya patent. Dessa tre patentansökningar behandlar nya lösningar för framtidens produktutveckling samt för nya applikationer.

SHT Smart High-Tech: Ansöker om tre nya patent

För att stärka SHTs patentfolio ytterligare, har SHT ansökt om tre nya patent. Dessa tre patentansökningar behandlar nya lösningar för framtidens produktutveckling samt för nya applikationer. Två av de tre patentansökningarna beskriver nya sätt att skapa grafenförstärkt Thermal Interface Material (TIM) inom produktserien SHT-GT. Patentansökningarna har lämnats in i Kina och i Sverige. Den tredje patentansökan berör nya applikationer kring grafenförstärkt kylsänka (Heat sink), ett nytt intressant applikationsområde som utnyttjar grafenmaterialets egenskaper så som lätthet samt god värmeledningsförmåga.

SHT har genom den patenterade produkten SHT-GT utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”thermal interface material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

SHT:s vision är att bli globalt ledande leverantörerna i världen av nanobaserat material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Det ska ske genom en hög grad av automation i kombination med en unik och patenterad grafenförstärkt kylmaterial. SHT har en mindre tillverkningsenhet av sin GT-produkt i Göteborg som säljs till företag inom elektronikbranschen.

Dessa tre patentansökningar befäster SHTs ledande ställning inom området grafenförstärkta kyllösningar och ger möjligheter till ny produktutveckling inom SHTs strategiska område.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Thien Laubeck

+46 73 98 88 496

thien.laubeck@sht-tek.com

Prenumerera

Media

Media