SHT Smart High-Tech: Erhåller förhandsbesked om ytterligare ett godkänt patent från US Patent Office

Report this content

SHT meddelar att den amerikanska patentverket, The US Patent Office (USPTO), har utfärdat ett sk ”Notice of Allowance” för SHT:s patentansökan om “Graphene based Heat Sink and method for manufacturing the heat sink” med referensen US11.235.557.

Heat Sink som översätts till Kylfläns på svenska och är en produkt som används till mekanisk och aktiv kylning. Kylflänsar finns bland annat monterat på processorer, grafiktkort och annan kraftelektronik. Notice of Allowance med referensnumret innebär att USPTO kommer att godkänna patentet och utfärda ett fysiskt patentbevis första februari, 2022.

”Beskedet är glädjande säger SHT:s VD Thien Laubeck. ”Produkten är en spin-off av vår kärnteknologi med grafenförstärkt material och det finns stor marknadspotential eftersom kylflänsar finns i stort sett i alla datorer, surfplattor och annan elektronik som kräver hög kylprestanda. SHT:s kan genom patentet skapa möjligheten att bredda sin portfölj till att ge slutkunden en helhetslösning med extremt hög kylförmåga.”

SHT har genom den patenterade produkten SHT-GT TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

SHT:s vision är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserat material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Det ska ske genom en hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SHT har en mindre tillverkningsenhet av sin GT-produkt i Göteborg som säljs till företag inom elektronikbranschen.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

Director IR & Marketing
Martin Palmqvist
+46 73 59 99 940
martin.palmqvist@sht-tek.com

VD Thien Laubeck
+46 73 98 88 496
thien.laubeck@sht-tek.com

Taggar: