SHT Smart High-Tech: SHT inbjuder till investerarträffar

Report this content

Med anledning av pågående nyemission inför notering på Spotlight Stock Market inbjuder SHT Smart High-Tech AB till fysiska och digitala investerarträffar.

Göteborg

Måndag 18 oktober kl 12.00 – Lunchträff hos Finwire, Kungstorget 5.

Tisdag 19 oktober kl 18.00 – Investerarträff på Chalmers,

Chalmers Teknikpark, Sven Hultins Gata 9 C.

Anmälan om deltagande görs via hemsidan https://sht-tek.com/investors/

Stockholm

Torsdag 21 oktober kl 18.00 – Aktieträff, Goto 10’s lokaler Hammarby kaj 10D, våning 4,

Arrangör Aktiespararna Stockholm Syd/Globen

Lidköping

Tisdag 26 oktober kl 18.30 – Aktieträff, Lidbeckska huset, Gamla Stadens torg 2,

Arrangör Aktiespararna Lidköping

Anmälan om deltagande görs via hemsidan https://sht-tek.com/investors/

Digitala presentationer

Onsdag den 20 oktober kl 18.00

Måndag den 25 oktober kl 10.00

För anmälan och anslutningslänkar se hemsidan https://sht-tek.com/investors/

Emissionserbjudandet i korthet

Teckningstid: 7 oktober – 28 oktober 2021.

Teckningskurs: 11 SEK per Unit.

Teckningspost: Minsta teckningspost är 500 Unit, därefter i valfritt antal Units.

Emissionsvolym: Emissionsvolymen uppgår till 2 000 000 Units. Vid full teckning tillförs bolaget 22 MSEK.

Värdering: 125,4 MSEK pre-money.

Memorandum

Emissionsmemorandum och teckningssedel finns att tillgå på:

https://sht-tek.com/ipo/, www.spotlightstockmarket.com och  https://nordic-issuing.se/aktuella-uppdrag/sht-smart-high-tech-ab/ .

Teckning av Units

Teckning kan ske elektroniskt med BankID på: https://nordic-issuing.se/aktuella-uppdrag/sht-smart-high-tech-ab/

Notering på Spotlight Stock Market

SHT Smart High-Tech AB har blivit godkända för notering på Spotlight Stock Market. Första dag för handel i aktien och teckningsoptionen beräknas till den 18 november 2021.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Thien Laubeck

+46 73 98 88 496

thien.laubeck@sht-tek.com

SHT i korthet

SHT har genom den patenterade produkten SHT-GT utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”thermal interface material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion. SHT:s vision är att bli globalt ledande leverantörerna i världen av nanobaserat material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Det ska ske genom en hög grad av automation i kombination med en unik och patenterad grafenförstärkt tillverkningsteknologi.

SHT Smart High-Tech AB
073-98 88 496
info@sht-tek.com

Prenumerera

Media

Media