SHT Smart High-Tech: SHT:s nyemission övertecknades

Report this content

Torsdag den 28 oktober 2021 avslutades teckningstiden i SHT Smart High-Tech AB:s nyemission om 2 000 000 Units, vilket tillför bolaget 22 MSEK, inför notering på Spotlight Stock Market. Emissionen tecknades till cirka 77,5 MSEK av närmare 4 000 tecknare, vilket motsvarar en teckningsgrad på 360 procent. Handeln i SHT:s aktie inleds den 18 november 2021 och handel i teckningsoptionerna inleds så fort de blivit registrerade hos Bolagsverket, dock tidigast den 18 november 2021.

VD Thien Laubeck kommenterar:

”Det känns fantastiskt bra att få en så positiv respons på det vi jobbar med inom SHT. Genom den lyckade emissionen får vi resurser att satsa fullt ut på marknadsföring och försäljning av vår patenterade produkt SHT-GT som är ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”thermal interface material”, TIM, för kylning av elektronik såsom processorer, grafikkort och kraftmoduler. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion. För att klara en ökad efterfrågan från elektronikbranschen i Europa och USA ska emissionslikviden även användas för att automatisera och bygga ut vår tillverkningsenhet i Göteborg.

Teckning, tilldelning och betalning

Emissionen tecknades till cirka 77,5 MSEK inklusive på förhand ingångna teckningsförbindelser om 11 MSEK, motsvarande en teckningsgrad på cirka 360 procent. Den del av erbjudandet som inte omfattades av teckningsförbindelser tecknades till cirka 660 procent. Totalt kommer 2 000 000 nya B-aktier att emitteras och SHT tillförs 22 MSEK före emissions- och noteringskostnader, vilka uppskattas till cirka 1,3 MSEK. Bolagets styrelse kommer att besluta om tilldelning i enlighet med de tilldelningsprinciper som anges i avsnittet Villkor och anvisningar i memorandumet. Efter att beslut om tilldelning fattats skickas avräkningsnotor ut till de tecknare som erhållit tilldelning. Sista dag för betalning av avräkningsnotan är tre bankdagar efter avräkningsnotans datering. Tecknare som inte erlagt betalning i tid kan inte garanteras att få sina aktier levererade i tid till första handelsdag och riskerar att förlora sin rätt till aktierna. Tecknare som inte erhåller tilldelning i emissionen erhåller inget besked om detta.

Antal aktier, teckningsoptioner och aktiekapital

När emissionen registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier uppgå till 1 400 000 aktier av serie A och 12 000 000 aktier av serie B. Därutöver kommer det att finnas 2 000 000 teckningsoptioner som i november 2022 ger innehavaren rätt att teckna nya B-aktier. Aktiekapitalet efter registrering av nuvarande emission kommer att uppgå till 670 000 SEK.

Första handelsdag

Första dag för handel i SHT:s aktie är planerad till den 18 november 2021. Handel i teckningsoptionerna kommer att inledas så snart dessa registrerats på Bolagsverket, dock tidigast den 18 november 2021.

Denna information är sådan information som SHT Smart High-Tech AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 november 2021.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Thien Laubeck

+46 73 98 88 496

thien.laubeck@sht-tek.com

Om SHT Smart High-Tech AB

SHT har genom den patenterade produkten SHT-GT utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”thermal interface material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

SHT:s vision är att bli globalt ledande leverantörerna i världen av nanobaserat material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. 

Prenumerera

Media

Media