SMART HIGH TECH: Testorder till konsumentprodukter

Report this content

Smart High Tech har erhållit en testorder av GT-TIM för kvalificering i kinesisk techjättes konsumentprodukt.

Beställningen är i ett led av tidigare aviserad Proof of Concept, PoC, där den kinesiska techjätten avser att ersätta dagens kylning genom termisk pasta med Smart High Tech:s GT-TIM.

Kunden har i och med tidigare avsiktförklaring, LOI, visat att de vill påskynda ett tekniksskifte som vanligen tar 12-18 månader. Smart High Tech och kunden har tillsammans definierat och undertecknat ett Proof-of-Concept där ett kritiskt område i en av kundens konsumentprodukter har identifierats. Ordern, som har ett värde om 220.000 SEK, avser viss modifiering av GT-TIM.

Leveransen sker under februari med tester under februari/mars för kvalificering till serieproduktion.

”Samarbetet inom ramen för avsiktsförklaringen har nu mynnat ut i ett skarpt test till en konsumentprodukt. Initiala verifieringar som kunden utfört har visat lovande resultat. Detta i kombination med tidigare tester som utförts inom kundens globala koncern, ger oss en tilltro till större volymorder i närtid.

Men det blir framför allt ett genombrott genom att leverera till konsumentprodukter med dess stora volymer. Vi ser liknande intresse från flera giganter som söker ersättning av dagens teknologi med kylpasta - Pastan åldras allt snabbare med högre effektuttag i elektroniken. Denna kund vill gärna ligga i framkant,” säger VD Lars Almhem.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem                                                             

+46 70 418 00 00           

lars.almhem@smarthightech.com                            

         

Denna information är sådan information som SHT Smart High-Tech AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 jan 2023.

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten GT-TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningslokaler av sin GT-produkt såväl i Göteborg som i Kina som säljs till företag inom elektronikbranschen.